top of page

Build a solid foundation with Allepaznokcie Architect Gel. Innovative formula based on low-molecular-weight polymers, cool cure formula - does not burn in the lamp, acid-free, dense gel consistency, easy to apply, high hardness.

 

Features of the Architect Gel series:

 

innovative formula based on low-molecular-weight polymers

transparent

cool cure formula - does not burn in the lamp

acid-free

dense gel consistency

easy to apply

does not yellow

high product elasticity

resistant to abrasion

resistant to mechanical damage

high hardness

does not self-level

has a dispersion layer

clear

 

How to use:

 

We recommend applying it to a previously prepared and degreased nail plate.

 

Apply acid/non-acid primer to etch the nail plate and increase product adhesion; Necessary condition: for very damaged nails.

For plate building, the first layer of gel should be thinner. Cure under UV/LED 36W-60 seconds; under UV lamp 2 minutes.

After curing, apply the second building layer of gel, which will allow you to build the apex.

Cure under UV/LED 36W-60 seconds; under UV lamp 2 minutes.

Wipe the nails with a cleaner.

Even out and matte with a polishing block.

If you want to apply hybrid polish, remember to degrease the plate with isopropyl alcohol before applying it; otherwise, the hybrid will come off in chunks.

To remove the gel, file it off with a file/rotary file.

Curing in a UV/LED 48W lamp:

 

skeleton 45 s.

building layer 60-90 s.

 

For professional use. Keep away from children and fire. Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse eyes with cold water. Contact a doctor.

 

Composition: Acrylates Copolymer, Triethoxycaprylylsilane, Silica, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, [+/-j CI 15850, CI 77510, Cl 19140, CI 77891, CI 77742]

ARCHITECT GEL- Allepaznokcie

£3.90 Regular Price
£3.12Sale Price
 • Żel do paznokci budujący Allepaznokcie Architect Gel Hema/di-Hema free 

  Zbuduj solidny fundament z Architect Gel. Innowacyjna receptura oparta na niskocząsteczkowych polimerach, formuła cool cure - nie piecze w lampie, bezkwasowy, gęsta konsystencja musu, łatwy w aplikacji, wysoka twardość.

  Cechy żeli z serii Architect Gel:

  innowacyjna receptura oparta na niskocząsteczkowych polimerach

  przezroczysty

  formuła cool cure - nie piecze w lampie

  bezkwasowy

  gęsta konsystencja musu

  łatwy w aplikacji

  nie żółknie

  wysoka elastyczność produktu

  odporny na ściernie

  odporny na uszkodzenia mechaniczne

  wysoka twardość

  nie poziomuje się

  posiada warstwę dyspersyjną

  bezbarwny

  Sposób użycia:

  Zalecamy stosować na uprzednio przygotowaną i odtłuszczoną płytkę paznokcia.

  Nakładamy primer kwasowy/bezkwasowy w celu wytrawienia płytki paznokcia i zwiększenia przyczepności produktu; Warunek konieczny: przy bardzo zniszczonych paznokciach.

  W celu nadbudowania płytki pierwsza warstwa żelu powinna być cieńsza. Utwardzamy w lampie UV/LED 36W-60 sekund; w lampie UV 2 min.

  Po utwardzeniu w lampie, nakładamy drugą budującą warstwę żelu, która pozwoli nadbudować apex.

  Utwardzamy w lampie UV/LED 36W-60 sekund; w lampie UV 2 min.

  Paznokcie przetrzyj cleanerem.

  Wyrównaj i zmatuj bloczkiem polerskim.

  Jeżeli chcesz nałożyć lakier hybrydowy, pamiętaj aby przed nałożeniem odtłuścić płytkę alkoholem izopropylowym, w innym przypadku hybryda zejdzie z masy żelowej płatami.

  W celu usunięcia żelu należy spiłować pilnikiem/frezem.

  Utwardzanie w lampie UV/LED 48W:

  szkielet 45 s.

  warstwa budująca 60-90 s.

  Do użytku profesjonalnego. Trzymać z daleka od dzieci i ognia. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy zimną wodą. Skontaktować się z lekarzem.

  Skład: Acrylates Copolyrner, Triethoxycaprylyisi-lane, Silica, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, [+/-j CI 15850, CI 77510, Cl 19140, CI 77891, CI 77742 

 • Construiți o bază solidă cu Allepaznokcie Architect Gel. Formula inovatoare bazată pe polimeri cu greutate moleculară mică, formula cool cure - nu arde în lampa UV, fără acid, consistență densă a gelului, ușor de aplicat, rezistență ridicată.

  Caracteristicile seriei Architect Gel:

  formulă inovatoare bazată pe polimeri cu greutate moleculară mică

  transparent

  formula cool cure - nu arde în lampa UV

  fără acid

  consistență densă a gelului

  ușor de aplicat

  nu se îngălbenește

  elasticitate ridicată a produsului

  rezistent la abraziune

  rezistent la deteriorări mecanice

  tare

  nu se autonivelează

  are un strat de dispersie

  clar

  Cum se utilizează:

  Recomandăm aplicarea pe o placă de unghii pregătită și degresată anterior.

  Aplicați primer acid/non-acid pentru a etanșa placa de unghii și pentru a crește aderența produsului; Condiție necesară: pentru unghii foarte deteriorate.

  Pentru construcția plăcii, prima strat de gel ar trebui să fie mai subțire. Se întărește sub lampa UV/LED 36W-60 secunde; sub lampa UV 2 minute.

  După întărire, aplicați al doilea strat de gel, care va permite construirea apexului.

  Se întărește sub lampa UV/LED 36W-60 secunde; sub lampa UV 2 minute.

  Ștergeți unghiile cu un cleaner.

  Egalizați și matifiați cu o bloc de polizare.

  Dacă doriți să aplicați lacul hibrid, amintiți-vă să degresați placa cu alcool izopropilic înainte de aplicare; altfel, hibridul se va desprinde în bucăți.

  Pentru a îndepărta gelul, frecați-l cu o pilă/freză rotativă.

  Întărirea în lampa UV/LED 48W:

  schelet 45 s.

  strat de construcție 60-90 s.

  Pentru uz profesional. Păstrați departe de copii și de foc. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, clătiți ochii cu apă rece. Contactați un medic.

  Compoziție: Acrylates Copolyrner, Triethoxycaprylyisi-lane, Silica, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, [+/-j CI 15850, CI 77510, Cl 19140, CI 77891, CI 77742]

bottom of page