top of page

 

Hybrid nail polish MollyLac BeFree Pastels Light bluesky Hema/di-Hema free 10g No. 19

 

What does the BeFree collection offer you?

 

Hema free, which means safety and absence of allergies.

Strong pigmentation for beautiful and vibrant colors.

Full coverage with just one coat, saving time, providing comfort, and achieving perfection.

Black bottles with a gold cap for elegance and class on their own.

Light bluesky - Feel the freedom and opt for a softly faded shade of blue reminiscent of summer skies. The off-white in the blue pigment will be your friend in any styling.

 

Why do you need this collection?

 

Specially developed, luxurious formula with a medium-thick consistency.

Pleasant application without chipping and long-lasting durability.

Full coverage with just one coat while maintaining maximum vibrancy.

Natural effect without the "thick nail" look.

The most beautiful, specially selected colors.

True color on the cap, perfectly matched brush, and elegant packaging.

Hema Free polishes for allergy-free and safe use!

Usage:

 

Prepare the nail plate.

De-grease the nail plate and apply a thin layer of base or build up the base if the nail architecture requires it.

Apply a thin layer of hybrid nail polish to the nails.

Cure the styling under an LED or UV/LED lamp for 30 to 60 seconds.

Repeat steps 5 and 6 as needed and for the desired effect.

To add shine to the styling, apply MollyLac top coat.

19 BeFree Pastels Light bluesky Hema/di-Hema free 10g MollyLac

SKU: 5903990529740
£6.60Price
 • Lakier hybrydowy MollyLac BeFree Pastels Light bluesky Hema/di-Hema free 10g Nr 19

  Co daje Ci kolekcja BeFree? 

  • Hema free czyli bezpieczeństwo oraz brak występowania alergii. 
  • Mocne napigmentowanie to piękny oraz wyrazisty kolor.
  • Krycie już po jednej warstwie to zaoszczędzony czas, wygoda oraz perfekcja.
  • Czarne butelki ze złotym korkiem to elegancja i klasa sama w sobie.

  Light bluesky- Poczuj wolność i postaw na delikatnie rozbielony odcień niebieskiego przypominającego niebo latem. Złamana biel w niebieskim pigmencie będzie Twoim przyjacielem w każdej stylizacji.

  Dlaczego musisz mieć tę kolekcję?

  • Specjalnie opracowana, luksusowa formuła o średnio-gęstej konsystencji.
  • Przyjemna aplikacja bez odprysków o długiej trwałości. 
  • Pełne krycie już przy jednej warstwie przy zachowaniu najwyższej możliwej wyrazistości. 
  • Naturalny efekt bez efektu "pogrubionych paznokci".
  • Najpiękniejsze, specjalnie wyselekcjonowane kolory
  • Realny kolor na nakrętce, idealnie dobrany pędzelek i eleganckie opakowanie.
  • Lakiery Hema Free, co daje brak alergii oraz bezpieczeństwo!

  Sposób użycia: 

  • Przygotowujemy płytkę paznokcia.
  • Odtłuszczamy płytkę i nakładamy cienką warstwę bazy lub nadbudowujemy bazą płytkę, jeśli wymaga tego architektura paznokcia. 
  • Nakładamy cienką warstwę lakieru hybrydowego na paznokcie.
  • Utwardzamy stylizację w lampie LED lub UV/LED od 30 do 60 sekund.
  • Krok 5 i 6 powtarzamy w miarę potrzeb i pożądanego efektu. 
  • W celu nabłyszczenia stylizacji nakładamy top MollyLac.
 • Oja semipermanentă MollyLac BeFree Pastels Light bluesky Hema/di-Hema free 10g Nr. 19

  Ce îți oferă colecția BeFree?

  Hema free, ceea ce înseamnă siguranță și absența alergiilor.

  Pigmentare puternică pentru culori frumoase și vibrante.

  Acoperire completă cu o singură aplicare, economisind timp, oferind confort și obținând perfecțiune.

  Sticle negre cu capac auriu pentru eleganță și clasă în sine.

  Light bluesky - Simte libertatea și optează pentru o nuanță ușor estompată de albastru, amintind de cerul de vară. Albăstrul cu nuanțe palide va fi prietenul tău în orice stilizare.

   

  De ce ai nevoie de această colecție?

   

  Formula special dezvoltată, luxoasă, cu o consistență mediu-greasă.

  Aplicare plăcută fără ciobire și rezistență îndelungată.

  Acoperire completă cu o singură aplicare, menținând o intensitate maximă.

  Efect natural fără aspectul unghiilor "îngroșate".

  Cele mai frumoase culori, special selecționate.

  Culoare reală pe capac, pensulă perfect potrivită și ambalaj elegant.

  Oje Hema Free pentru utilizare fără alergii și în siguranță!

  Mod de utilizare:

   

  Pregătiți unghia.

  Degrezați unghia și aplicați un strat subțire de bază sau construiți baza dacă arhitectura unghiei o cere.

  Aplicați un strat subțire de ojă semipermanentă pe unghii.

  Fixați stilizarea sub o lampă LED sau UV/LED timp de 30 până la 60 de secunde.

  Repetati pașii 5 și 6 ori de câte ori este necesar și pentru efectul dorit.

  Pentru a adăuga strălucire stilizării, aplicați stratul de finish MollyLac.

bottom of page