top of page

Molly Nails Flashing Lights Neon Caribbean Crush Gel Polish Hema/di-Hema free 8g No. 641

 

Molly Nails is a new brand of nail products offering a range based on a Hema Free formula, making it friendly to sensitive nails.

 

Each product has a volume of 8 grams, providing enough for numerous applications.

 

The perfectly creamy consistency, double pigmentation, and innovative formula make applying the gel polish easy. Cure the product in a UV/LED lamp of 48W for 30 seconds.

 

The precise brush is tailored to the product's density.

 

#### Flashing Lights

It all starts and ends with the light! The Flashing Lights collection by Molly Nails hides two faces. The first is a smoky version of the colour with a delicate starry dust, while the second reveals millions of sparkling silvery particles bathed in beautiful colours. Which version is visible depends entirely on the light and its intensity!

 

#### 641. Caribbean Crush

Caribbean Crush is the colour of fresh orange juice, radiating warmth and citrus energy, inspiring action. Touched with a stunning flash effect, it becomes the best companion for holiday trips and dancing under the open sky.

 

### Instructions for Use:

 

1. Prepare the nail plate (push back cuticles and membranes with a milling cutter, wooden stick, or pusher, and matt the plate with a file or buffer of chosen gradation).

2. Degrease the plate, apply a thin layer of the base coat dedicated to your nail type, and cure according to the time specified by the manufacturer.

3. Apply the first layer of the chosen colour and cure it in the lamp. Repeat the process with the second layer. Apply ultra-thin layers due to the high pigmentation of the colours. Note: For colours with particles, we recommend mixing the product well before application.

4. To finish the styling, cover with a top coat and cure in the lamp again, remembering to seal the free edge!

5. After completing the manicure, you can apply MollyLac oil to the cuticles.

6. Curing time: LED Lamp 48W - 30 seconds.

 

### Warnings:

 

- Product for professional use only.

- Keep out of reach of children.

- Please read the instructions carefully.

641 Flashing Lights Neon Caribbean Crush Gel Polish Hema/di-Hema free 8g Molly

SKU: 5903990541582
£8.99Price
 • Lakier hybrydowy Molly Nails Flashing Lights Neon Caribbean Crush Hema/di-Hema free 8g Nr 641

  Molly Nails to nowa marka produktów do paznokci która, posiada ofertę opartą na formule Hema Free, co oznacza, że jest przyjazna wrażliwej płytce.

  Pojemność każdego produktu wynosi 8 gram, co zapewnia wystarczającą ilość do wykonania wielu stylizacji.

  Idealnie kremowa konsystencja, podwójna pigmentacja oraz innowacyjna formuła to łatwość w aplikacji lakieru hybrydowego. Produkt utwardzisz w lampie UV/LED 48W w 30 sekund.

  Precyzyjny pędzelek dostosowany jest do gęstości produktu. 

  Flashing Lights. To właśnie od światła wszystko się zaczyna… I na świetle kończy! Kolekcja wysublimowanych barw od Molly Nails skrywa w sobie dwie twarze. Pierwsza z nich to przydymiona wersja koloru z delikatnym gwiezdnym pyłem, druga z nich z kolei ukazuje miliony roziskrzonych srebrzystych drobinek skąpanych w pięknych kolorach. To, która wersja będzie widoczna, zależy tylko od światła i jego natężenia! 

  Caribbean Crush to kolor soku ze świeżych pomarańczy, który ma promień ciepła i cytrusową energię, podburzającą do działania. Muśnięty obłędnym efektem flash stanie się najlepszym przyjacielem wakacyjnych wyjazdów i tańca pod gołym niebem. 

  Sposób użycia:

  • Przygotować płytkę paznokcia (odsunąć skórki i błonki np. frezarką, drewnianym patyczkiem bądź dłutkiem, zmatowić płytkę pilnikiem lub polerką o delikatnej, wybranej gradacji).
  • Odtłuścić płytkę, nałożyć cienką warstwę bazy dedykowanej do danej płytki i utwardzić zgodnie z podanym czasem przez producenta.
  • Nałożyć pierwszą warstwę wybranego koloru i utwardzić w lampie. Czynność powtórzyć z drugą warstwą. Należy nakładać ultracienkie warstwy ze względu na duża pigmentację kolorów. Uwaga, w przypadku kolorów z drobinkami zalecamy dobrze wymieszać produkt przed aplikacją.
  • W celu wykończenia stylizacji należy pokryć lakierem nawierzchniowym czyli topem - kolejny raz utwardzić w lampie, należy pamiętać by zabezpieczyć również wolny brzeg!
  • Na skórki po zakończonym manicure, można nałożyć oliwkę MollyLac.

  Czas utwardzania: Lampa Led 48W -30sek

  Ostrzeżenia:

  • Produkt tylko do użytku profesjonalnego.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Proszę uważnie przeczytać sposób użycia.
bottom of page