top of page

MollyLac Shocking Shine Rocker Hema/di-Hema Free 5g Hybrid Nail Polish, Shade No. 684.

 

Complete your elegant, evening look with the precious diamond shine that glimmers with a thousand sparks of holo shades. The Shocking Shine collection is an absolutely unique and shocking level of shine, designed for all lovers of unique effects in nail art.

 

Shocking Shine is a unique collection of hybrid nail polishes overflowing with shimmer to the limit. Micro particles of multicolored glitter sparkle like tiny diamonds with a holo finish, attracting attention and tempting with a shine you have never seen before!

 

Colors from the collection can be used in two ways - by applying a thin layer on a favorite base color to change its character or by applying two layers without a base color for full coverage.

 

All colors from the collection have a safe Hema and di-Hema free formula, which allows their use even after a previous allergic reaction to hybrid nail polishes.

 

Why do you need this collection?

 

Specially developed, luxurious formula with a medium-thick consistency.

Enjoyable application without chipping and long-lasting.

Full coverage with just two thin layers while maintaining the highest possible gloss.

Natural effect without the "thick nails" effect.

The most beautiful, specially selected colors that our clients most often choose.

Real color on the cap, perfectly matched brush and designer packaging.

Rich effect of multidimensional, opalescent particles in a holographic version!

How to use:

 

Prepare the nail plate.

Degrease the plate and apply a thin layer of base or build up the base of the nail if the nail architecture requires it.

Apply a thin layer of hybrid nail polish to the nails.

Harden the stylization in a LED or UV/LED lamp for 30 to 60 seconds.

Repeat steps 5 and 6 as needed and for the desired effect.

To add gloss to the stylization, apply MollyLac top coat.

684 Shocking Shine Rocker Hema/di-Hema Free MollyLac 5g

SKU: 5903990527593
£6.80Price
 • Lakier hybrydowy MollyLac Shocking Rocker Spacewalker Hema/di-Hema free 5g Nr 684

  Dopełnij elegancki, wieczorowy wizerunek drogocennym diamentowym blaskiem, który tli się tysiącem iskierek w odcieniach holo. Absolutnie unikatowy i szokujący poziom błysku to wyróżnik kolekcji Shocking Shine, stworzonej z myślą o wszystkich wielbicielkach niepowtarzalnych efektów w manicure. 

  Shocking Shine to unikatowa, kolekcja lakierów hybrydowych przepełniona blaskiem do granic możliwości. Mikro drobinki wielokolorowego brokatu, błyszczą niczym maleńkie diamenty z poświatą holo, przyciągając wzrok i kusząc blaskiem, jakiego nigdy nie widziałaś!  

  Kolorów z kolekcji możesz używać na dwa sposoby – aplikując cienką warstwę na ulubiony kolor bazowy dla zmiany jego charakteru lub zaaplikować dwie warstwy bez koloru podkładowego dla pełnego krycia. 

  Wszystkie kolory z kolekcji mają bezpieczną formułę Hema i di-Hema free, która umożliwia ich zastosowanie nawet po wcześniejszej reakcji uczuleniowej na lakiery hybrydowe.   

  Dlaczego musisz mieć tę kolekcję?

  • Specjalnie opracowana, luksusowa formuła o średnio-gęstej konsystencji.
  • Przyjemna aplikacja bez odprysków o długiej trwałości. 
  • Pełne krycie już przy dwóch, cienkich warstwach przy zachowaniu najwyższego możliwego połysku.
  • Naturalny efekt bez efektu "pogrubionych paznokci".
  • Najpiękniejsze, specjalnie wyselekcjonowane kolory, które najczęściej wybierają nasze klientki.
  • Realny kolor na nakrętce, idealnie dobrany pędzelek i designerskie opakowanie.
  • Bogaty efekt wielowymiarowych, opalizujących drobin w holograficznym wydaniu!

  Sposób użycia: 

  • Przygotowujemy płytkę paznokcia.
  • Odtłuszczamy płytkę i nakładamy cienką warstwę bazy lub nadbudowujemy bazą płytkę, jeśli wymaga tego architektura paznokcia. 
  • Nakładamy cienką warstwę lakieru hybrydowego na paznokcie.
  • Utwardzamy stylizację w lampie LED lub UV/LED od 30 do 60 sekund.
  • Krok 5 i 6 powtarzamy w miarę potrzeb i pożądanego efektu. 
  • W celu nabłyszczenia stylizacji nakładamy top MollyLac.
 • Oja semi-permanentă MollyLac Shocking Shine Rocker Hema/di-Hema Free 5g, nuanța Nr. 684.

  Completează-ți look-ul elegant de seară cu strălucirea prețioasă a diamantelor ce luminează cu miile de sclipiri în nuanțe holo. Colecția Shocking Shine este absolut unică și uimitoare prin nivelul de strălucire, creată pentru toate iubitoarele de efecte unice în arta manichiurii.

  Shocking Shine este o colecție unică de oje semi-permanente pline de strălucire la limita maximă. Particulele microscopice de sclipici multicolor strălucesc ca diamantele mici cu un finisaj holo, atrăgând atenția și tentând cu o strălucire pe care nu ai mai văzut-o niciodată!

  Culorile din colecție pot fi folosite în două moduri - prin aplicarea unui strat subțire pe o culoare de bază preferată pentru a-i schimba caracterul sau prin aplicarea a două straturi fără culoare de bază pentru o acoperire completă.

  Toate culorile din colecție au o formulă sigură Hema și di-Hema free, care permite utilizarea lor chiar și după o reacție alergică anterioară la ojele semi-permanente.

  De ce ai nevoie de această colecție?

  Formula special dezvoltată, luxoasă, cu o consistență mediu-grosieră.

  Aplicare plăcută fără ciobire și de lungă durată.

  Acoperire completă cu doar două straturi subțiri păstrând cea mai mare strălucire posibilă.

  Efect natural fără efectul de "unghii groase".

  Cele mai frumoase culori, special selectate, pe care clienții noștri le aleg cel mai des.

  Culoare reală pe capac, pensulă perfect potrivită și ambalaj designer.

  Efect bogat de particule multidimensionale, opalizante, în versiune holografică!

  Cum se utilizează:

  Pregătiți placa unghiei.

  Degresați placa și aplicați un strat subțire de bază sau construiți baza unghiei dacă arhitectura unghiei o cere.

  Aplicați un strat subțire de ojă semi-permanentă pe unghii.

  Fixați stilizarea într-o lampă LED sau UV/LED timp de 30 până la 60 de secunde.

  Repetați pașii 5 și 6 după cum este necesar și pentru efectul dorit.

  Pentru a adăuga strălucire stilizării, aplicați stratul superior MollyLac.

bottom of page