top of page

Gel Polish Molly Nails Green Party Green Ocean Hema/di-Hema Free 8g No. 86

 

Molly Nails is a new brand of nail products that offers a range based on a Hema Free formula, making it friendly for sensitive nails.

 

Each product has a capacity of 8 grams, providing enough for multiple applications.

 

The ideally creamy consistency, double pigmentation, and innovative formula make the application of gel polish easy. Cure the product under a UV/LED lamp at 48W for 30 seconds.

 

The precise brush is tailored to the product's consistency.

 

**86. Green Ocean** - This is an incredibly fascinating shade of green that reflects the depth and mystery of the ocean. It is a color that combines intensity and tonal variability, reminiscent of rolling waters and the richness of the underwater world. Green Ocean can be described as rich, diverse, and extremely attention-grabbing, with its shades ranging from subtle blue-green to deep, vibrant green. This color is perfect for those seeking unconventional, lively nail styles that radiate energy and mystery.

 

**Instructions for Use:**

 

1. Prepare the nail plate (push back cuticles and membranes using a milling machine, wooden stick, or chisel, and matte the plate with a file or buffer of the chosen grit).

2. Degrease the nail plate, apply a thin layer of base coat suitable for the nail type, and cure according to the time specified by the manufacturer.

3. Apply the first layer of the chosen color and cure under the lamp. Repeat with a second layer. Apply ultra-thin layers due to the high pigmentation of the colors. Note: For colors with particles, we recommend mixing the product well before application.

4. To finish the design, cover with a top coat and cure under the lamp again, ensuring to also seal the free edge!

5. After completing the manicure, you can apply MollyLac cuticle oil.

 

**Curing Time:** LED Lamp 48W - 30 seconds

 

**Warnings:**

 

- For professional use only.

- Keep out of reach of children.

- Please read the instructions carefully.

86 Green Party Green Ocean Hema/di-Hema Free 8g Gel Polish Molly Nails

SKU: 5903990550416
£7.40Price
 • Lakier hybrydowy Molly Nails Green Party Green Ocean Hema/di-Hema free 8g Nr 86

  Molly Nails to nowa marka produktów do paznokci która, posiada ofertę opartą na formule Hema Free, co oznacza, że jest przyjazna wrażliwej płytce.

  Pojemność każdego produktu wynosi 8 gram, co zapewnia wystarczającą ilość do wykonania wielu stylizacji.

  Idealnie kremowa konsystencja, podwójna pigmentacja oraz innowacyjna formuła to łatwość w aplikacji lakieru hybrydowego. Produkt utwardzisz w lampie UV/LED 48W w 30 sekund.

  Precyzyjny pędzelek dostosowany jest do gęstości produktu. 

  86. Green Ocean- To niezwykle fascynujący odcień zieleni, który odzwierciedla głębię i tajemniczość oceanu. Jest to kolor, który łączy w sobie intensywność i zmienność tonów, przypominając o falujących wodach i bogactwie podwodnego świata. Green Ocean można opisać jako bogaty, zróżnicowany i niezwykle przykuwający uwagę, ze swoimi odcieniami zieleni od subtelnego błękitnego do głębokiego, soczystego zieleni. Ten kolor jest idealny dla osób poszukujących niekonwencjonalnych, pełnych życia stylizacji paznokci, które emanują energią i tajemniczością. 

  Sposób użycia:

  • Przygotować płytkę paznokcia (odsunąć skórki i błonki np. frezarką, drewnianym patyczkiem bądź dłutkiem, zmatowić płytkę pilnikiem lub polerką o delikatnej, wybranej gradacji).
  • Odtłuścić płytkę, nałożyć cienką warstwę bazy dedykowanej do danej płytki i utwardzić zgodnie z podanym czasem przez producenta.
  • Nałożyć pierwszą warstwę wybranego koloru i utwardzić w lampie. Czynność powtórzyć z drugą warstwą. Należy nakładać ultracienkie warstwy ze względu na duża pigmentację kolorów. Uwaga, w przypadku kolorów z drobinkami zalecamy dobrze wymieszać produkt przed aplikacją.
  • W celu wykończenia stylizacji należy pokryć lakierem nawierzchniowym czyli topem - kolejny raz utwardzić w lampie, należy pamiętać by zabezpieczyć również wolny brzeg!
  • Na skórki po zakończonym manicure, można nałożyć oliwkę MollyLac.

  Czas utwardzania: Lampa Led 48W -30sek

  Ostrzeżenia:

  • Produkt tylko do użytku profesjonalnego.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Proszę uważnie przeczytać sposób użycia.
bottom of page