top of page

MollyLac Bonder Base  with acid primer.

 

Base dedicated to extremely "difficult" nail plates prone to frequent air pockets and lifting of the product. Specially selected ingredients in this base improve the adhesion of the stylization for people with commonly referred to as "wet" or "moist" nails, or with hormonal problems that result in the short lifespan of a manicure - mainly thyroid and its derivatives.

 

Bonder Base has a thin consistency, making it perfect as a foundation for all nail extension systems, not only hybrid but also acrylic-gel and gel methods. If you have strong nail plates, you can successfully use it as a base for a regular hybrid manicure! However, remember that the base is not used for building or strengthening the nails, but only as a foundation for further actions. Thanks to the best 2-in-1 properties - base and acid primer - it minimizes working time, evens out the unevenness in the nail plate structure, and prepares it perfectly for further styling stages, ensuring perfect product adhesion and increased durability. Thanks to its flexible formula, it allows the nails to work in accordance with their natural rhythm, adapting to natural mechanisms.

 

The base can also be used for weak and brittle nail plates in a hybrid manicure. To do this, apply two layers. Rub in the first layer with a brush and paint the second layer (after curing the previous one) like a standard hybrid nail polish.

 

Key features of Bonder Base:

 

Innovative Control Curing formula (no burning sensation during lamp curing)

Excellent adhesion

High flexibility

Resistant to air pockets and lifting of the product

Self-leveling formula

Resistance to yellowing

Ideal for hybrid nail polish, acrylic-gel, and gels for those prone to air pockets.

LED/UV formula, does not require the use of a primer

Composition/INCI:

 

Aliphatic Urethane Acrylate, Urethane Methacrylate, Acrylated Amine Synergist, Glycol HEMA-Methacrylate, Trimethylolpropane Trimethacrylate, Tripropylene Glycol Diacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Epoxy Acrylate, Methacrylic Acid, Benzoyl Isopropanol, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Benzophenone, CI 60725.

Bonder Base  with acid primer MollyLac

£4.90Price
 • Baza z primerem kwasowym MollyLac Bonder Base 

  Baza dedykowane do ekstremalnie ‘trudnej’ płytki paznokcia z tendencją do częstych zapowietrzeń oraz liftowania się produktu. Specjalnie dobrane składniki tej bazy poprawiają przyczepność stylizacji u osób z potocznie nazywaną pytką ‘mokrą’ / ‘wilgotną’ lub z problemami hormonalnymi, które skutkują nietrwałością manicure – głównie tarczyca i jej pochodne.

   

  Bonder Base ma rzadką konsystencję, co sprawia, że będzie idealna jako fundament wszystkich systemów przedłużania paznokci nie tylko hybrydowej ale także metody akrylożelowej oraz żelowej. Jeśli masz twardą płytkę paznokcia z powodzeniem możesz zastosować ją jako fundament zwykłego manicure hybrydowego! Pamiętaj jednak, że baza nie służy do budowania ani utwardzania paznokcia a jedynie jako podstawa dalszych działań. Dzięki najlepszym właściwościom 2 w 1 - bazy oraz primera kwasowego - skraca czas pracy do minimum, wyrównuje nierówności w strukturze płytki oraz doskonale przygotowuje ją do dalszych etapów stylizacji, gwarantując idealne przyleganie produktów i zwiększając przyczepność. Dzięki elastycznej formule pozwala paznokciom na pracę zgodną z naturalnym rytmem, dostosowując się do naturalnych mechanizmów.

   

  Bazę można stosować również w przypadku płytki słabej i łamliwej w manicure hybrydowym. W tym celu należy zaaplikować ją na dwie warstwy. Pierwszą wcierając pędzelkiem, drugą (po utwardzeniu poprzedniej), malując jak standardowym lakierem hybrydowym.

   

  Najważniejsze cechy Bonder Base:

   

  Innowacyjna formuła Control Curing (brak uczucia pieczenia podczas utwardzania w lampie)

  Doskonała przyczepność

  Wysoka elastyczność

  Odporność na zapowietrzenia i liftowanie produktu

  Samopoziomująca formuła

  Odporność na żółknięcie

  Idealna pod lakier hybrydowy, akrylożel i żele dla osób z tendencja do zapowietrzeń.

  Formuła LED/UV Nie wymaga użycia primera

  Skład/INCI:

   

  Aliphatic Urethane Acrylate, Urethane Methacrylate, Acrylated Amine Synergist, Glycol Hema-Methacrylate, Trimethylolpropane Trimethacrylate, Tripropylene Glycol Diacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Epoxy Acrylate, Methacrylic Acid, Benzoyl Isopropanol, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Benzophenone, CI 60725 

 • Bază cu primer acid MollyLac Bonder Base 

  Baza dedicată pentru unghia extrem de "dificilă", care are tendința de a se închide frecvent și de a ridica produsul. Ingredientele special selectate din această bază îmbunătățesc aderența stilizării la persoanele cu unghii cunoscute în mod obișnuit ca fiind "umedă" sau "umede" sau cu probleme hormonale care duc la instabilitatea manichiurii - în principal glanda tiroidă și derivatele sale.

   

  Bonder Base are o consistență subțire, ceea ce o face ideală ca bază pentru toate sistemele de extensie a unghiilor, nu doar hibrid, ci și acril-gel și gel. Dacă aveți unghii puternice, o puteți folosi cu succes ca bază pentru o manichiură hibridă obișnuită! Totuși, rețineți că baza nu este folosită pentru construirea sau întărirea unghiilor, ci doar ca bază pentru acțiuni ulterioare. Datorită celor mai bune proprietăți 2 în 1 - bază și primer acid - timpul de lucru se reduce la minimum, se uniformizează inegalitățile în structura plăcii de unghii și o pregătește perfect pentru etapele ulterioare de stilizare, asigurând o aderență perfectă a produselor și creșterea durabilității. Datorită formulei flexibile, permite unghiilor să lucreze în conformitate cu ritmul lor natural, adaptându-se la mecanismele naturale.

   

  Baza poate fi folosită și pentru plăcile de unghii slabe și fragile în manichiura hibridă. Pentru aceasta, aplicați două straturi. Frecați primul strat cu o pensulă și pictați al doilea strat (după întărirea celui anterior) ca un lac hibrid obișnuit.

   

  Principalele caracteristici ale Bonder Base:

   

  Formula inovatoare Control Curing (fără senzație de arsură în timpul întăririi în lampă)

  Aderență excelentă

  Flexibilitate ridicată

  Rezistență la închidere și ridicarea produsului

  Formulă autonivelantă

  Rezistență la îngălbenire

  Ideal pentru lac hibrid, acril-gel și gel pentru cei care au tendința de a se închide.

  Formulă LED/UV, nu necesită utilizarea unui primer

  Compoziție/INCI:

   

  Aliphatic Urethane Acrylate, Urethane Methacrylate, Acrylated Amine Synergist, Glycol HEMA-Methacrylate, Trimethylolpropane Trimethacrylate, Tripropylene Glycol Diacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Epoxy Acrylate, Methacrylic Acid, Benzoyl Isopropanol, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Benzophenone, CI 60725.

bottom of page