top of page

A multifunctional bit for working on and removing "Christmas tree" gel, hybrid, acryl gel, and acrylic mass. Great for working on the mass around the cuticles after working with dual forms.

Thanks to its construction, it is perfect for working on all types of stylization mass (red - beginner, blue - intermediate, green - advanced), for correcting nails that grow downward, and for smoothing irregularities on the bottom surface when working with dual forms and acrylic gel while safely pushing back the cuticles without the risk of injury.

The bit is ideal for:

Working on the mass without using a file, leaving a smooth surface. Removing irregularities caused by product application and preparing the entire nail surface for further stylization treatments in one step! Removing the mass from the nails depending on the level of advancement and the depth of the cross cuts. Giving the final shape. Working on the side edges. Correcting nails that grow downward. Quickly working on the underside of the acryl gel during the acryl gel stylization with dual forms. Working on the egg shape in a French manicure. Precisely working on the periungual wall. Pedicures - it works both wet and dry. Green (strong) - it's a sharp tool! It quickly and effectively removes not only gel but also acrylic and acryl gel. It is very sharp and extremely fast.

Thanks to crosswise cuts along the entire length of the bit, it will be ideal for both right and left-handed people. It will easily help you work on the mass without using a file, saving you time! Remember to work parallel to the nail plate!

2 in 1 bit! Thanks to the large working surface that removes or works on the mass for further stylization, you can also work on the cuticles with great precision, separating the periungual wall and removing most of the epithelial tissue, preparing it for further styling. A precise and extremely fast way to achieve the perfect manicure!

Bits with this type of cuts and shape remove the mass without heating up the nail and leave a smooth surface. You can also successfully use the bits for pedicures. They work both wet and dry.

Remember to adjust the speed and sharpness of the bit to your skills and your milling machine!

It fits all salon milling machines (Marathon, jd, dm, etc.). Standard cross cuts on the entire working surface. Diameter 2.35 mm - standard.

Working part dimensions:

Diameter at the narrowest part of the bit: 1 mm Diameter at the widest part of the bit: 6 mm

  Carbide Tapered Christmas Tree M Large Cone ST 3/32 Medium

  SKU: 5903990516290
  £4.90Price
  •  

   Frez z węglika spiekanego stożek choinka do ściągania masy M Large Cone ST 3/32 średni

   Wielofuncyjny frez do opracowywania /usuwania masy 'choinka' do hybrydy, żelu, akrylożelu i akrylu. Świetny do opracowania masy przy skórkach po pracy dual formami.

   Dzięki swojej budowie najlepiej sprawdzi się do opracowywania wszystkich mas stylizacji (czerwony - początkujący, niebieski - średniozaawansowany, zielony - zaawansowany) , podczas korekty paznokci rosnących w dół, a także do wyrównywania nierówności powstałych od spodu przy pracy dualformami i akrylożelem odsuwając przy tym bezpiecznie skórki z powierzchni płytki paznokcia bez obawy o skaleczenia.

   Frez idealny do:

   • Opracowania masy bez użycia pilnika - pozostawia gładką powierzchnię.
   • Usunięcia nierówności powstałych przy nakładaniu produktu oraz przygotowywania całej powierzchni paznokcia do dalszych zabiegów stylizacji w jednym kroku!
   • Usuwania masy stylizacji paznokci w zależności od stopnia zaawansowania i głębokości nacięć krzyżowo poprzecznych frezu.
   • Nadawania ostatecznego kształtu.
   • Opracowywania krawędzi bocznych.
   • Korekty paznokci rosnących w dół.
   • Szybkiego opracowania masy akrylożelowej od spodu przy stylizacji akrylożelem na dualformach.
   • Opracowywania jajeczka przy frenchu konstrukcyjnym.
   • Precyzyjnego opracowywania wału okołopaznokciowego.
   • Pedicure- pracuje na mokro i sucho.

   Niebieski (średni) - Średnio ostry, z łatwością poradzi sobie z żelem i akrylożelem.

   Dzięki poprzeczno krzyżowym nacięciom na całej długości frezu będzie on idealny dla prawo i leworęcznych. Z łatwością posłuży także do obróbki masy bez użycia pilnika oszczędzając Twój czas! Pamiętaj, aby pracować równolegle do płytki!

   Frez 2w1! Dzięki dużej powierzchni pracy ściągając masę czy opracowując ją do dalszej stylizacji opracowujesz także skórki, pracując niezwykle precyzyjnie separując wał i usuwając większość nabłonków przygotowując do dalszej części stylizacji. Precyzyjny i niezwykle szybki sposób na idealny manicure!

   Frezy o takim typie nacięć i kształcie ściągają masę nie nagrzewając paznokcia oraz pozostawiając gładką powierzchnię. Z powodzeniem wykorzystasz frezy także do pedicure. Pracują na mokro i sucho.

   Pamiętaj, aby dostosować obroty i ostrość  frezu do swoich umiejętności oraz frezarki!

   • Pasuje do wszystkich salonowych frezarek (Marathon, jd, dm itd).
   • Standardowe krzyżowe nacięcia na całej powierzchni pracy.

   Średnica 2.35 mm – standardowa.

   Wymiary części pracującej:

   • Średnica w najwęższej części frezu: 1 mm
   • Średnica w najszerszej części frezu: 6 mm
  • Scobitor din carbură cimentată în formă de con pentru îndepărtarea materialului, dimensiunea M, con ST 3/32, mediu.

   Frez multifunctional pentru modelare/îndepărtarea gelului, acrylgelului, acrilului și a masei "bradului". Ideal pentru modelarea masei în apropierea cuticulelor după lucrul cu Dual Form.

   Datorită construcției sale, acesta este cel mai potrivit pentru modelarea tuturor tipurilor de mase de modelare (roșu - pentru începători, albastru - pentru nivel intermediar, verde - pentru nivel avansat), pentru corectarea unghiilor care cresc în jos și pentru uniformizarea suprafeței în urma lucrului cu Dual Form, acrylgel, cu atenție la a evita tăierea pielii.

   Frezul este ideal pentru:

   Modelarea masei fără utilizarea pilului - lăsând o suprafață netedă. Îndepărtarea denivelărilor produse la aplicarea produsului și pregătirea întregii suprafețe a unghiei pentru următoarele proceduri de modelare, toate într-un singur pas! Îndepărtarea masei de modelare a unghiilor în funcție de gradul de avansare și de adâncimea tăierilor transversale ale frezei. Darea formei finale. Modelarea marginilor laterale. Corectarea unghiilor care cresc în jos. Modelarea masei acrylgel de la baza Dual Form-urilor. Modelarea marginii libere la realizarea French-ului. Modelarea precisă a marginii periunghiale. Pedichiura - poate fi utilizat atât pe unghii umede, cât și pe unghii uscate. Verde (puternic) - este un competitor dur! Va elimina rapid și eficient nu numai gelul, ci și acrylul sau acrylgelul. Foarte ascuțit și incredibil de rapid în funcționare.

   Datorită tăieturilor încrucișate transversal pe toată lungimea frezei, aceasta va fi ideală pentru dreptaci și stângaci. De asemenea, poate fi folosit cu ușurință pentru prelucrarea masei fără utilizarea pilului, economisindu-ți timp! Amintește-ți să lucrezi în paralel cu placa unghiilor!

   Frezul este 2 în 1! Datorită suprafeței de lucru mari, acesta poate fi folosit atât pentru modelarea masei, cât și pentru modelarea cuticulelor, lucrând cu precizie și separând peretele și îndepărtând majoritatea cuticulelor, pregătind astfel unghiile pentru următoarea parte a modelării. O modalitate precisă și incredibil de rapidă de a realiza o manichiură perfectă!

   Aceste freze cu astfel de tipuri de tăieturi și formă, îndepărtează masa fără a încălzi unghia și lasă o suprafață netedă

  bottom of page