top of page

Carbide Tapered Christmas Tree Cone Bit F Large Cone ST 3/32 Soft

 

A multifunctional bit for shaping and removing "Christmas tree" mass in hybrid, gel, acryl gel, and acrylic manicures. It's great for shaping the mass around the cuticles after working with dual forms.

Thanks to its design, it works best for shaping all types of mass in nail stylization (red for beginners, blue for intermediate, green for advanced), correcting nails that grow downwards, and leveling out irregularities created from working with dual forms and acryl gel, while also safely removing any cuticles from the nail surface without fear of cutting.

This bit is ideal for:

Shaping the mass without the use of a file - leaves a smooth surface. Removing irregularities that occur during product application and preparing the entire surface of the nail for further styling in one step! Removing the stylized nail mass depending on the level of advancement and the depth of the cross-cut grooves of the bit. Giving the final shape. Shaping the lateral edges. Correcting nails that grow downwards. Quickly shaping the underside of the acryl gel when working with dual forms. Shaping the egg when creating a French manicure. Precisely shaping the periungual area. Pedicures - works on both wet and dry surfaces. Red (soft) - Safest, ideal for hybrid manicures and work for beginner stylists who can use a drill.

Thanks to the cross-cut grooves across the entire length of the bit, it is perfect for right and left-handed people alike. It is also easy to use for working on the mass without a file, saving you time! Remember to work parallel to the nail plate!

A 2-in-1 bit! Thanks to its large working surface, it removes and shapes the mass while also precisely separating the periungual area and removing most of the epithelial cells, preparing it for the next stage of styling. A precise and extremely fast way to achieve the perfect manicure!

Bits with this type of grooves and shape remove the mass without heating up the nail and leave a smooth surface. You can also use these bits for pedicures. They work on both wet and dry surfaces.

Remember to adjust the speed and sharpness of the bit to your skills and the drill!

It fits all salon drills (Marathon, JD, DM, etc.). Standard cross-cut grooves on the entire working surface. Diameter: 2.35 mm - standard.

Working part dimensions:

Diameter in the narrowest part of the bit: 1 mm Diameter in the widest part of the bit: 6 mm

  Carbide Tapered Christmas Tree Cone Bit F Large Cone ST 3/32 Soft

  SKU: 5903990516306
  £4.90Price
  • Frez z węglika spiekanego stożek choinka do ściągania masy F Large Cone ST 3/32 delikatny

   Wielofuncyjny frez do opracowywania /usuwania masy 'choinka' do hybrydy, żelu, akrylożelu i akrylu. Świetny do opracowania masy przy skórkach po pracy dual formami.

   Dzięki swojej budowie najlepiej sprawdzi się do opracowywania wszystkich mas stylizacji (czerwony - początkujący, niebieski - średniozaawansowany, zielony - zaawansowany) , podczas korekty paznokci rosnących w dół, a także do wyrównywania nierówności powstałych od spodu przy pracy dualformami i akrylożelem odsuwając przy tym bezpiecznie skórki z powierzchni płytki paznokcia bez obawy o skaleczenia.

   Frez idealny do:

   • Opracowania masy bez użycia pilnika - pozostawia gładką powierzchnię.
   • Usunięcia nierówności powstałych przy nakładaniu produktu oraz przygotowywania całej powierzchni paznokcia do dalszych zabiegów stylizacji w jednym kroku!
   • Usuwania masy stylizacji paznokci w zależności od stopnia zaawansowania i głębokości nacięć krzyżowo poprzecznych frezu.
   • Nadawania ostatecznego kształtu.
   • Opracowywania krawędzi bocznych.
   • Korekty paznokci rosnących w dół.
   • Szybkiego opracowania masy akrylożelowej od spodu przy stylizacji akrylożelem na dualformach.
   • Opracowywania jajeczka przy frenchu konstrukcyjnym.
   • Precyzyjnego opracowywania wału okołopaznokciowego.
   • Pedicure- pracuje na mokro i sucho.

   Czerwony (delikatny) - Najbezpieczniejszy, idealny do hybrydy i pracy dla początkujących stylistek, które potrafią posługiwać się frezarką.

   Dzięki poprzeczno krzyżowym nacięciom na całej długości frezu będzie on idealny dla prawo i leworęcznych. Z łatwością posłuży także do obróbki masy bez użycia pilnika oszczędzając Twój czas! Pamiętaj, aby pracować równolegle do płytki!

   Frez 2w1! Dzięki dużej powierzchni pracy ściągając masę czy opracowując ją do dalszej stylizacji opracowujesz także skórki, pracując niezwykle precyzyjnie separując wał i usuwając większość nabłonków przygotowując do dalszej części stylizacji. Precyzyjny i niezwykle szybki sposób na idealny manicure!

   Frezy o takim typie nacięć i kształcie ściągają masę nie nagrzewając paznokcia oraz pozostawiając gładką powierzchnię. Z powodzeniem wykorzystasz frezy także do pedicure. Pracują na mokro i sucho.

   Pamiętaj, aby dostosować obroty i ostrość  frezu do swoich umiejętności oraz frezarki!

   • Pasuje do wszystkich salonowych frezarek (Marathon, jd, dm itd).
   • Standardowe krzyżowe nacięcia na całej powierzchni pracy.

   Średnica 2.35 mm – standardowa.

   Wymiary części pracującej:

   • Średnica w najwęższej części frezu: 1 mm
   • Średnica w najszerszej części frezu: 6 mm
  • Frez din carbid de siliciu cu formă de con pentru îndepărtarea materialului - F Large Cone ST 3/32, delicat

   Frez multifuncțional pentru a îndepărta excesul de material în formă de "con", utilizat în cazul manichiurii cu gel, a acryl gelului și acrylului. Excelent pentru a îndepărta materialul din jurul cuticulelor după aplicarea formelor duale.

   Datorită designului său, este cel mai bine utilizat pentru a îndepărta orice tip de material pentru manichiură (roșu - începători, albastru - nivel mediu, verde - avansat), pentru a corecta unghia care crește spre jos și pentru a netezi neuniformitățile care apar în zona de jos a unghiei după utilizarea formelor duale și a acrylului, fără să afecteze cuticula.

   Frezul este ideal pentru:

   • Modelarea materialului fără a utiliza pilă, pentru a obține o suprafață netedă;
   • Îndepărtarea neuniformităților care apar la aplicarea materialului și pregătirea întregii suprafețe a unghiei într-un singur pas;
   • Îndepărtarea materialului de pe unghie în funcție de nivelul de expertiză și adâncimea tăierilor transversale ale frezului;
   • Finalizarea modelării;
   • Modelarea marginilor laterale;
   • Corectarea unghiilor care cresc în jos;
   • Modelarea rapidă a acryl gelului de pe partea inferioară a unghiei după utilizarea formelor duale;
   • Modelarea jumătății lunii în cazul unui french constructor;
   • Modelarea precisă a zonei periunghiale;
   • Pedichiura - poate fi utilizat atât pe unghii uscate, cât și umede;
   • Roșu (delicat) - cel mai sigur și ideal pentru manichiura cu gel și pentru începătorii care utilizează freza.

   Datorită tăierilor transversale pe toată lungimea frezului, acesta este ideal pentru persoanele dreptaci și stângaci. De asemenea, poate fi utilizat pentru modelarea materialului fără a utiliza pilă, economisind timp. Nu uitați să lucrați paralel cu suprafața unghiei!

   Frezul este 2 în 1! Datorită suprafeței mari de lucru, îndepărtând materialul sau modelându-l pentru a continua procesul de manichiură, puteți modela și cuticulele cu o precizie extraordinară, separând zona periunghială și îndepărtând marea majoritate a stratului superior pentru a pregăti unghia pentru etapele ulterioare ale procesului de modelare. Un mod precis și rapid de a obține manichiura perfectă!

   Frezuri cu un astfel de tip de tăieturi și formă îndepărtează materia fără a încălzi unghia și lasă o suprafață netedă. Acestea pot fi utilizate cu succes și în pedichiură. Pot fi utilizate atât în mediu umed, cât și uscat.

   Asigurați-vă că reglați viteza și ascutirea frezei în funcție de abilitățile dvs. și de freza utilizată!

   Se potrivesc la toate frezele de salon (Marathon, jd, dm etc.). Tăieturi standard transversale pe întreaga suprafață de lucru. Diametru de 2,35 mm - standard.

   Dimensiuni ale părții de lucru:

   Diametrul celei mai înguste părți a frezei: 1 mm Diametrul celei mai late părți a frezei: 6 mm

    

  bottom of page