top of page

Gel in Bottle MollyLac - multifunctional nail gel in a bottle with a brush

 

A revolution is coming in nail styling!

 

A one-phase, self-leveling nail gel enclosed in a convenient bottle with a brush.

 

The innovation you've been waiting for! Perfect for extending on a form, as well as building up and repairing natural nails. The latest generation of the product, its unique properties and ease of use, as well as a formula more flexible than regular gel, is the recipe for success!

 

One product - many possibilities! The gel will be a perfect solution when you need: building up, strengthening, extending, or correcting!

 

Shorten your working time to a minimum! Thanks to the convenient brush, you can speed up the manicure treatment, which will allow you to maximize the profits of your salon! The application is extremely simple - take the product straight from the bottle with the brush and apply it as you need.

 

A "must-have" for every reputable stylist! The one-phase and extremely durable gel formula perfectly matches the natural nail plate, creating a flawless stylization without air pockets or unsightly yellowing.

 

Full control over the applied product!

 

Thanks to its thick consistency, it allows you to create a perfect apex and a C curve. It does not flood the cuticles and perfectly protects against mechanical damage and external factors. Take your manicure to the next level! Gel in Bottle MollyLac will be perfect for the "gel without filing" method.

 

Durable while wearing, comfortable while filing! It does not crumble or break. Resistant to high temperatures - it does not soften during use.

 

Advantages:

 

Maximum shortening of nail styling time

Ultra-natural appearance

Convenient application thanks to a specially dedicated brush

Thick, self-leveling, one-phase formula with a dispersion layer

Ideal adhesion to the natural nail plate

 

Curing time:

 

UV/LED lamp 48w. 30-60s

LED 48w. 30s

HOW TO USE:

 

Extension:

 

Prepare the natural nail, shorten it to a minimum, remove the cuticles, gently mattify with a file or 180 grit polisher, and degrease, for example, with nail prep MollyLac. If necessary - use acidic primer, and then non-acidic primer and wait for about 60 seconds.

 

Prepare the template so that it fits perfectly with the free edge. Apply gel to the form and the nail, with a thin layer giving the appropriate shape and length. Cure in a lamp.

 

Apply the product to the entire nail with a thin layer, and then, applying a large drop, start building. After achieving the desired shape, cure in a lamp. Remove the dispersion layer with cleaner and start filing. Give the final shape and apply the finishing top, for example, Doctor Top.

 

Building up:

 

Prepare the natural nail, giving it the appropriate shape and length, remove the cuticles, matte the nail with a file or 180 grit polisher, and degrease, for example, with nail prep. If necessary - use acidic primer, and then non-acidic primer and wait for about 60 seconds.

 

Apply the product to the entire nail with a thin layer, and then, applying a large drop, start building. After achieving the desired shape, cure in a lamp. Remove the dispersion layer with cleaner and start filing. Give the final shape and apply the finishing top, for example, Doctor Top.

 

Composition/INCI:

 

Aliphatic Urethane Methacrylate, PPG-3 Glyceryl Ether Triacrylate, Isobornyl Methacrylate, Bis(Methacryloyloxyethyl) Phosphate, Silica, HEMA, Hydroxycyclohexyl

Gel in Bottle MollyLac - multifunctional nail gel in a bottle with a brush

£7.90Price
Color
 • Gel in Bottle MollyLac – wielofunkcyjny żel do paznokci w butelce z pędzelkiem

  Nadchodzi rewolucja w stylizacji paznokci!

  Jednofazowy, samopoziomujący żel do budowy paznokcia zamknięty w wygodnej buteleczce z pędzelkiem.

  Innowacja, na jaką czekałaś od dawna! Idealny do przedłużania na formie, a także do nadbudowy i naprawy naturalnych paznokci. Najnowsza generacja produktu, jego wyjątkowe właściwości i komfort użycia, a także elastyczniejsza od zwykłego żelu formuła to recepta na sukces!

  Jeden produkt - wiele możliwości! Żel będzie idealnym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz: Nadbudowy, wzmocnienia, przedłużenia, korekty!

  Skróć czas pracy do minimum! Dzięki wygodnemu pędzelkowi przyspieszysz znacznie zabieg manicure, co pozwoli Ci zmaksymalizować zyski swojego salonu! Aplikacja jest niezwykle prosta – nabierz produkt prosto z buteleczki pędzelkiem i aplikuj tak, jak tego potrzebujesz.

  "Must Have" każdej renomowanej stylistki! Jednofazowa i ekstremalnie trwała formuła żelu idealnie współgra z naturalną płytką paznokcia tworząc nieskazitelną stylizację bez zapowietrzeń i nieestetycznej żółtej barwy.

  Pełna kontrola nad aplikowanym produktem!

  Dzięki gęstej konsystencji pozwala na stworzenie idealnego apeksu i krzywej C. Nie zalewa skórek i doskonale chroni przed urazami mechanicznymi i czynnikami zewnętrznymi. Przenieś swój manicure na wyższy poziom! Gel in Bottle MollyLac idealnie sprawdzi się przy metodzie "żel bez piłowania".

  Trwały podczas noszenia, wygodny podczas piłowania! Nie wykrusza się, nie nadłamuje. Odporny na działanie wysokiej temperatury – nie mięknie podczas użytkowania.

  Zalety:

  • Maksymalnie krótki czas stylizacji paznokci
  • Ultra naturalny wygląd
  • Wygodna aplikacja dzięki specjalnie dedykowanemu pędzelkowi
  • Gęsta, samopoziomująca, jednofazowa formuła z warstwą dyspersyjną
  • Idealna przyczepność do naturalnej płytki paznokcia

   

  Czas utwardzania:

  • Lampa UV/LED 48w. 30-60s
  • LED 48w. 30s

  SPOSÓB UŻYCIA:

  Przedłużenie:

  Przygotuj naturalny paznokieć, skracając go do minimum, usuń skórki, lekko zmatuj pilnikiem lub polerką o gradacji 180 i odtłuść np. nail prep MollyLac. Jeśli jest potrzeba - użyj primera kwasowego, a następnie bezkwasowego i odczekaj ok. 60 sek.

  Przygotuj szablon w taki sposób, aby idealnie pasował do wolnego brzegu. Nałóż żel na formę i paznokieć, cienką warstwą nadając odpowiedni kształt i długość. Utwardź w lampie.

  Cienką warstwą nałóż produkt na cały paznokieć, a następnie, aplikując dużą kroplę, przystąp do budowy. Po uzyskaniu satysfakcjonującego kształtu utwardź w lampie. Pozbądź się warstwy dyspersyjnej cleanerem i rozpocznij piłowanie. Nadaj ostateczny kształt i zaaplikuj top wykańczający. Np. Doctor Top.

  Nadbudowa:

  Przygotuj naturalny paznokieć, nadając mu odpowiedni kształt i długość, usuń skórki, zmatuj paznokieć pilnikiem lub polerką o gradacji 180 i odtłuść np. nail prep. Jeśli jest potrzeba - użyj primera kwasowego, a następnie bezkwasowego i odczekaj ok. 60 sek.

  Cienką warstwą nałóż produkt na cały paznokieć, a następnie, aplikując dużą kroplę, przystąp do budowy. Po uzyskaniu satysfakcjonującego kształtu utwardź w lampie. Pozbądź się warstwy dyspersyjnej cleanerem i rozpocznij piłowanie. Nadaj ostateczny kształt i zaaplikuj top wykańczający. Np. Doctor Top.

  Skład/INCI:

  Aliphatic Urethane Methacrylate, PPG-3 Glyceryl Ether Triacrylate, Isobornyl Methacrylate, Bis(Methacryloyloxyethyl) Phosphate, Silica, HEMA, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Acrylic Acid, Methyl Benzoylformate, Ethyl Methacrylate, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, BHT, [+/-] CI 19140, CI 15850, CI 60725, CI 77891. 

 • Gel in Bottle MollyLac - Gel multifuncțional pentru unghii în sticluță cu pensulă

  Revolutia in stylizarea unghiilor este aici!

  Gelul unic, autonivelant pentru construirea unghiilor intr-o sticla convenabila cu pensulă.

  Inovația pe care ai așteptat-o de mult timp! Perfect pentru prelungirea cu formă, dar și pentru a construi și repara unghiile naturale. Cea mai nouă generație de produse, proprietățile sale unice și confortul de utilizare, precum și formula sa mai elastică decât gelul obișnuit sunt cheia succesului!

  Un produs - multe posibilități! Gelul este soluția ideală atunci când aveți nevoie de construcția, consolidarea, prelungirea sau corectarea unghiilor!

  Redu timpul de lucru la minimum! Datorită pensulei convenabile, vă veți accelera considerabil manichiura, permițându-vă să vă maximizați profitul salonului! Aplicarea este extrem de simplă - luați produsul direct din sticla cu pensula și aplicați-l așa cum aveți nevoie.

  "Must Have" pentru orice stilistă de unghii de renume! Formula unică și extrem de durabilă a gelului, care se potrivește perfect cu unghia naturală, creând o manichiură fără neregularități și fără culoarea galbenă nedorită.

  Control total asupra produsului aplicat!

  Datorită consistenței sale dense, acesta vă permite să creați vârful perfect și curbura C. Nu se întinde pe pielea de pe marginea unghiei și protejează perfect împotriva deteriorărilor mecanice și a factorilor externi. Puneți-vă manichiura la un nivel superior! Gel in Bottle MollyLac este perfect pentru metoda "gel fără pilire".

  Durabil în timpul purtării, confortabil în timpul pilirii! Nu se fărâmițează și nu se rupe. Rezistent la temperaturi ridicate - nu se înmoaie în timpul utilizării.

  Avantaje:

  Timp minim de realizare a manichiurii Aspect ultra natural Aplicare confortabilă datorită pensulei special dedicate Formula autonivelantă, densă și monofazică cu strat de dispersie Adezivitate ideală pentru unghia naturală

  Timp de întărire:

  Lampă UV / LED 48w. 30-60s LED 48w. 30s

  MOD DE UTILIZARE:

  Prelungire:

  Pregătiți unghia naturală, scurtând-o la minimum, îndepărtați pielea, lustruiți ușor cu pilă sau polizor cu granulația 180 și degrasați, de exemplu cu nail prep MollyLac. Dacă este necesar, utilizați primul acid, apoi primul fără acid și așteptați aproximativ 60 de secunde.

  Pregătiți șablonul astfel încât

bottom of page