top of page

Ice Glass -One Drop Tixology - Builder gel with thixotropy MollyLac

 

One Drop Tixology - an innovative three-phase, self-leveling gel for nail styling with liquid memory. The product is available in four colors:

 • beautiful beige
 • cool pink
 • the currently most fashionable milky white
 • basic, crystal clear

Ice Glass: a typical, crystal clear color of the gel. The gels are extremely versatile - One Drop is perfect for both building the nail structure and hardening the natural nail plate. The innovative pigment used in the gel ensures a streak-free styling. Cover-type colors - Silky White, Mild Rose, Hot Latte with a coverage level of approximately 90%.

The latest generation of the product provides full control over the applied gel! Thanks to the "liquid memory" technology, called Thixotropy, it allows you to control the applied gel 100% and lead it exactly as you want. One Drop Gel does not run off the nail surface and does not flood the cuticles, while being a self-leveling product.

This is the best choice for "file-off gel" type styling, where we work with a portion of the gel, placing it in the final shape we choose. Thanks to a special application technique, which you can learn at our stationary and online trainings, it minimizes the need for additional gel filing! Extraordinary economy and maximum work time.

Tixology is a three-phase gel, which means that to achieve its ideal durability, a base is necessary - we recommend X-Bond MollyLac base.

The perfect gel colors - matching most skin tones, is a unique solution for people who like fancy decorations, but also for those who like their clients to have a natural look. Just apply the top coat and it's done - a subtle styling is ready.

The gel does not burn in the lamp - this is its great advantage! Curing time in a dual LED lamp 48W:

 • Skeleton: 60 sec.
 • Building layer, depending on the amount of product used: approx. 120 sec.

Note: each liquid memory gel is dedicated to lamps with a power range of 36-54 W. In the case of other lamps, curing time may be significantly extended.

Properties:

 • innovative "liquid memory" formula
 • resistant to mechanical damage
 • self-leveling - with a medium leveling speed
 • camouflages discoloration (colors: Mild Rose, Hot Latte, and Silky White)
 • uniform color thanks to innovative pigment - leaves no streaks
 • used for extensions of any length and for hardening the natural nail plate
 • very good adhesion
 • does not burn in the lamp
 • comfortable work without rush and fear of flooded cuticles
 • very soft in filing
 • perfectly holds the given shape and tunnel
 • ideal for the "file-off gel" method
 • three-phase.

Ice Glass -One Drop Tixology - Builder gel with thixotropy MollyLac

£4.90Price
 • Żel budujący z tiksotropią MollyLac One Drop Tixology Ice Glass 

  One Drop Tixology- innowacyjny żel trójfazowy, samopoziomujący do stylizacji paznokci z pamięcią cieczy.

  Produkt dostępny jest w czterech kolorach: 

  • przepiękny nudziak
  • chłodny róż
  • najmodniejsza ostatnio mleczna biel
  • podstawowy, krystaliczny przeźroczysty

  Ice Glass: typowy, krystalicznie przeźroczysty kolor żelu.

  Żele niezwykle wszechstronne- One Drop będą idealne zarówno do szkieletu jak budowy paznokcia, a także do utwardzania naturalnej płytki. Nowatorski pigment użyty w żelu zapewnia stylizację bez smug. Kolory typu cover- Silky White, Mild Rose, Hot Latte z poziomem krycia ok 90%.

  Najnowsza generacja produktu zapewnia pełną kontrolę nad aplikowanym żelem! Dzięki technologii „pamięci cieczy” tzw. Tiksotropii pozwala w 100% kontrolować aplikowany żel i prowadzić go dokładnie tak jak tego chcesz. One Drop Gel nie spływa z powierzchni płytki i nie zalewa skórek, będąc jednocześnie produktem samopoziomującym.

  To najlepszy wybór do stylizacji typu ,,żel bez piłowania" w której to pracujemy porcją żelu, układając go w idealny wybrany finalnie kształt. Dzięki specjalnej technice nakładania produktu, którą możesz zgłębić na naszych szkoleniach stacjonarnych i online, eliminuje do maksimum potrzebę dodatkowego opiłowywania żelu! Niezwykła ekonomia i maksymalizacja czasu pracy.

  Tixology jest żelem trójfazowym, co oznacza, że niezbędne do jego idealnej wytrzymałości jest zastosowanie bazy – rekomendujemy bazę X-Bond MollyLac.

  Idealne kolory żelu – pasujące do większości karnacji to wyjątkowe rozwiązanie zarówno dla osób lubiących wymyślne zdobienia, ale także dla lubiących naturalny look klientek. Wystarczy top i gotowe- subtelna stylizacja gotowa.

  Żel nie piecze w lampie – jest to jego ogromna zaleta!

  Czas utwardzania w lampie dual Led 48W:

  • Szkielet: 60 sek.
  • Warstwa budująca w zależności od ilości użytego produktu: ok. 120 sek.
  • Uwaga: każdy żel z pamięcią cieczy jest dedykowany do lamp o mocy w przedziale 36-54 W. W przypadku innych lamp czas utwardzania może się znacznie wydłużyć.  

  Właściwości:

  • innowacyjna formuła ,,pamięci cieczy"
  • odporny na uszkodzenia mechaniczne
  • samopoziomujący- posiada średnie tempo poziomowania
  • kamuflujący przebarwienia ( kolory Mild Rose, Hot Latte i Silky White)
  • jednolity kolor dzięki nowatorskiemu pigmentowi - niepozostawiający smug
  • stosowany do przedłużeń na dowolną długość oraz do utwardzania naturalnej płytki paznokcia
  • bardzo dobra adhezja
  • nie piecze w lampie
  • komfortowa praca bez pośpiechu i obawy o zalane skórki
  • bardzo miękki w opiłowaniu
  • idealnie utrzymuje nadany kształt i tunel
  • idealny do metody ,,żel bez piłowania"
  • trójfazowy
 • Gel de construcție cu tixotropie MollyLac One Drop Tixology Ice Glass

  One Drop Tixology - un gel inovator trifazic, auto-nivelant pentru stilizarea unghiilor cu memorie lichidă.

  Produsul este disponibil în patru culori:

  • nuanță frumoasă de nud;
  • roz rece;
  • alb lăptos, cel mai modern;
  • transparent cristalin de bază;
  • Ice Glass: culoarea tipică a gelului, transparent cristalin.

  Gelurile sunt extrem de versatile - One Drop sunt ideale atât pentru scheletul unghiei, cât și pentru construcția unghiei și pentru întărirea plăcii naturale. Pigmentul inovator folosit în gel asigură o stilizare fără urme. Culorile tipului cover - Silky White, Mild Rose, Hot Latte cu o acoperire de aproximativ 90%.

  Cea mai nouă generație de produse oferă control complet asupra gelului aplicat! Datorită tehnologiei "memoriei lichide" cunoscută sub numele de tixotropie, permite controlul de 100% asupra gelului aplicat și îl conduce exact așa cum doriți. One Drop Gel nu se scurge de pe suprafața unghiei și nu se varsă pe piele, fiind în același timp un produs auto-nivelant.

  Acesta este cea mai bună alegere pentru stilizarea tipului „gel fără pilire” în care lucrăm cu o cantitate de gel, aranjându-l în forma finală perfectă aleasă. Datorită tehnicii speciale de aplicare a produsului, pe care o puteți învăța la cursurile noastre online și fizice, se elimină necesitatea pilirii suplimentare a gelului în mod maxim! Economia neobișnuită și maximizarea timpului de lucru.

  Tixology este un gel trifazic, ceea ce înseamnă că este necesară utilizarea unei baze pentru durabilitatea sa ideală - recomandăm baza X-Bond MollyLac.

  Culorile ideale ale gelului - potrivite pentru majoritatea tipurilor de piele, sunt o soluție unică atât pentru persoanele care își doresc decorațiuni sofisticate, cât și pentru cele care își doresc un aspect natural al clienților lor. Este suficient un top și e gata - stilizarea subtilă este finalizată.

  Gelul nu se arde în lampă - aceasta este o mare sa caracteristică!

  Timpul de întărire în lampa dual Led 48W:

  • Schelet: 60 secunde.
  • Stratul de construcție, în funcție de cantitatea de produs utilizată: aproximativ 120 de secunde.
  • Notă: fiecare gel cu memorie lichidă este dedicat lampelor cu o putere cuprinsă între 36 și 54 W. În cazul altor lămpi, timpul de întărire poate fi semnificativ prelungit. 

  Proprietăți:

  • formulă inov
bottom of page