top of page

Isopropyl alcohol Allepaznokcie

 

Isopropyl alcohol is a universal preparation for degreasing and washing nails during nail styling treatments. It increases the adhesion of the nail mass to the nail plate. The high concentration of alcohol ensures high effectiveness.

 

Instructions for use:

 

Apply undiluted liquid to a cotton pad and then wipe the UV mass, nail plate or other surface to degrease.

 

Warnings:

 

Professional use only.

Flammable - keep away from heat sources and flames.

Use in a well-ventilated area.

Use for intended purpose only.

Avoid contact with skin and eyes.

Do not inhale.

Keep out of reach of children.

In case of irritation, contact a doctor.

Isopropyl alcohol Allepaznokcie

£1.70Price
 • Alkohol izopropylowy Allepaznokcie 

  Alkohol izopropylowy to uniwersalny preparat do odtłuszczania i przemywania paznokci podczas zabiegu stylizacji paznokci. Zwiększa przyczepność mas do płytki paznokcia. Wysokie stężenie alkoholu zapewnia dużą skuteczność działania.

  Sposób użycia:

  nierozcieńczony płyn nanieść na wacik, a następnie przetrzeć nim masę UV, płytkę paznokcia lub inną powierzchnię w celu jej odtłuszczenia.

  Ostrzeżenia:

  • preparat tylko do użytku profesjonalnego
  • Łatwopalny - trzymać z daleka od źródeł ciepła i ognia
  • Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  • Używać zgodnie z przeznaczeniem
  • unikać kontaktu ze skórą i oczami
  • nie wdychać
  • chronić przed dziećmi
  • w przypadku wystąpienia podrażnień skontaktować się z lekarzem
 • Alcool izopropilic Allepaznokcie

  Alcoolul izopropilic este o preparare universală pentru degresarea și spălarea unghiilor în timpul tratamentelor de îngrijire a unghiilor. Acesta crește aderența masei de unghii pe placă. Concentrația ridicată de alcool asigură o mare eficacitate.

  Instrucțiuni de utilizare:

  Aplicați lichidul nediluat pe un tampon de bumbac și apoi ștergeți masa UV, placa de unghii sau alte suprafețe pentru a le degresa.

  Avertismente:

  Doar pentru uz profesional. Inflamabil - a se păstra departe de sursele de căldură și flăcări. Utilizați într-un spațiu bine ventilat. Utilizați numai pentru scopul prevăzut. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu inhalați. A se păstra departe de copii. În caz de iritație, consultați un medic.

bottom of page