top of page

 

Building Gel Jelly Milky Pink

 

A very strong and thick building gel with acrylic strength and a gel-like consistency. Perfect for building all 5 nails at once - it doesn't self-level, so it doesn't flow onto the cuticles. No more air bubbles and nail chipping. Working with this gel requires experience as we work with a large gel ball 'in the air' - only spreading the gel instead of 'painting' thin layers. Ideal for working on forms as well as tips.

 

Characteristics of the Jelly series gels:

 

One-phase gel - speeds up work and reduces the amount of products used.

Ideal for summer work - even in extremely high temperatures, it doesn't spread or flow onto the cuticles.

Allows work on four nails at once - it doesn't change shape or spread despite lack of curing.

Ideal for French-style construction styling.

Doesn't expand when tunneling.

Works perfectly with the natural nail plate, preventing breakage and chipping.

Doesn't yellow, discolor, or fade.

Thanks to its perfect consistency, it spreads evenly without leaving streaks.

Huge selection of 17 colors - from transparent ones, through super trendy milky whites, to beautiful nude shades.

Within the gel range, you can find cover gels with different coverage levels from 60% to 90% - the most covering ones perfectly camouflage nail imperfections, e.g., short nail bed.

Name: Jelly Milky Pink

Color: Milky Pink

Consistency: Jelly

Cured with LED, UV lamp

Suitable for: extensions, reinforcement

One-phase

Additional products: primer

Available in volumes: 5, 15, 30, 50 ml

Curing in UV/LED 48W lamp:

Base layer: 45 s.

Building layer: 60-90 s.

Jelly Gel - Milky Pink (1)

SKU: 5901054317623
£4.90Price
 • Żel budujący Jelly Milky Pink

  Bardzo mocny i gęsty żel budujący o wytrzymałości akrylu i konsystencji musu. Idealny do budowy wszystkich 5 paznokci na raz - nie samopoziomuje się, dzięki czemu nie spływa na skórki. Koniec z zapowietrzeniami i wykruszaniem paznokci. Praca z tym żelem wymaga doświadczenia gdyż pracujemy nim ' w powietrzu ' dużą kulką żelu - jedynie rozprowadzając żel a nie 'malując' cienkich warstw. Idealny do pracy na formie jak i na tipsie.

   

  Cechy żeli z serii Jelly:

   

  żel jednofazowy – przyspiesza tempo pracy i redukuje ilość użytych produktów

  idealny do pracy latem – nawet podczas ekstremalnie wysokiej temperatury nie rozlewa się i nie spływa na skórki

  umożliwia pracę na czterech paznokciach na raz – nie zmienia kształtu i nie rozlewa się mimo braku utwardzenia

  idealny do stylizacji french konstrukcyjny

  nie rozpręża się podczas zaciskania tunelu

  doskonale współpracuje z naturalną płytką paznokcia, co zapobiega jego złamaniom i wykruszeniom

  nie żółknie, nie odbarwia się i nie blaknie   

  dzięki idealnej konsystencji rozprowadza się równomiernie, nie pozostawiając smug      

  ogromny wybór wśród aż 17 kolorów – od transparentnych, poprzez supermodne mleczne biele, do pięknych odcieni w stylu nude

  w gamie żeli można znaleźć covery o różnym stopniu krycia od 60 do 90%  – te najbardziej kryjące idealnie kamuflują mankamenty płytki, np. krótkie łożysko  

  Nazwa: Jelly Milky Pink

   

  Kolor: mleczny róż

   

  Konsystencja: galaretka

   

  Utwardzany w lampie led, uv

   

  Odpowiedni do: przedłużania, wzmocnienia

   

  Jednofazowy

   

  Produkty uzupełniające: primer

   

  Dostępny w pojemnościach: 5,15,30,50 ml

   

  Utwardzanie w lampie UV/LED 48W:

   

  szkielet 45 s.

  warstwa budująca 60-90 s.

 • Gel de construcție Jelly Milky Pink

  Un gel de construcție foarte puternic și dens, cu rezistența acrilicului și o consistență de jeleu. Perfect pentru construirea tuturor celor 5 unghii în același timp - nu se autonivelează, astfel încât să nu curgă pe cuticule. Sfârșitul problemelor cu bule de aer și ciobirea unghiilor. Lucrul cu acest gel necesită experiență, deoarece lucrăm cu o minge mare de gel "în aer" - doar răspândind gelul în loc să "vopsim" straturi subțiri. Ideal pentru lucrul pe formă și pe tips.

   

  Caracteristici ale gelurilor din seria Jelly:

   

  Gel monofazic - accelerează ritmul de lucru și reduce cantitatea de produse utilizate.

  Ideal pentru lucrul în timpul verii - chiar și în temperaturi extrem de ridicate, nu se întinde și nu curge pe cuticule.

  Permite lucrul pe patru unghii simultan - nu își schimbă forma și nu curge, chiar dacă nu este întărit.

  Ideal pentru stilizarea construcției french.

  Nu se extinde în timpul construcției tunelului.

  Se potrivește perfect cu placa naturală a unghiei, prevenind ruperea și ciobirea.

  Nu îngălbenește, nu se decolorează și nu se estompează.

  Datorită consistenței sale perfecte, se răspândește uniform, fără a lăsa urme.

  O selecție uriașă de 17 culori - de la cele transparente, prin nuanțe de alb lăptos super moderne, până la frumoasele nuanțe nude.

  În gama de geluri, puteți găsi geluri de acoperire cu diferite niveluri de acoperire, de la 60% până la 90% - cele mai acoperitoare camuflează perfect imperfecțiunile unghiei, cum ar fi patul scurt al unghiei.

  Nume: Jelly Milky Pink

  Culoare: Roz Lăptos

  Consistență: Jeleu

  Se întărește cu lampa LED, UV

  Potrivit pentru: extensii, întărire

  Monofazic

  Produse complementare: primer

  Disponibil în volume: 5, 15, 30, 50 ml

  Întărire în lampa UV/LED de 48W:

  Strat de bază: 45 s.

  Strat de construcție: 60-90 s.

bottom of page