top of page

 

Nail File Safe Standard Pack Banana 100/180 Aba Group

 

Disposable nail files by Aba Group with a gradation of 100/180, designed for professional use. These files are intended for working with gel and acrylic materials, recommended for procedures that require effective and safe filing, shaping, and preliminary nail preparation.

 

The 100-grit file is the right choice for shaping and filing gel nails.

 

The 180-grit is the most popular choice among stylists. This versatile grit is perfect for shortening nails, filing and shaping hybrid materials, as well as smoothing gel surfaces.

 

Aba Group nail files packed in the "Safe Pack" ensure the highest standards of safety and hygiene during the styling process, guaranteeing that the file has not been used before. The abrasive articles are made from top-quality materials sourced exclusively from EU territories. Non-toxic, dermatologically tested adhesives are used in their production. The files are coated with stearin to prevent clogging during use.

 

All manufactured abrasive products bear the CE marking, which signifies compliance with all EU directives and relevant conformity assessment procedures, resulting in a positive evaluation. They do not exhibit any irritating or allergenic properties, as confirmed by laboratory testing and dermatological reports.

Nail File Safe Standard Pack Banana 100/180 Aba Group

SKU: 5903332900084
£0.46Price
 • Pilnik do paznokci Bezpieczny Pakiet Standard banan 100/180 Aba Group

  Jednorazowe pilniki do paznokci Aba Group o gradacji 100/180, dedykowane do użytku profesjonalnego. Pilniki przeznaczone są do pracy z masą żelową i akrylową, zalecane do zabiegów wymagających efektywnego, a jednocześnie bezpiecznego opiłowywania, skracania, czy też do wstępnej obróbki paznokci.

  Pilnik o gradacji 100 to odpowiedni wybór do obróbki, skracania i opiłowywania masy żelowej.

  180 jest najpopularniejszym wyborem wśród stylistek. Najbardziej wszechstronna gradacja z powodzeniem posłuży do skracania paznokci, opiłowywania i opracowywania masy hybrydowej, a także do wyrównywania masy żelowej.

  Pilniki Aba Group pakowane w „Bezpieczny Pakiet” to pewność, że podczas stylizacji zachowane zostały najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny, a pilnik nie został wcześniej wykorzystany. Artykuły ścierne produkowane są z najwyższej klasy materiałów pochodzących wyłącznie z terenów UE. Do produkcji są użyte nietoksyczne, przebadane dermatologicznie kleje. Pilniki pokryte są stearynianem, który zapobiega " zapychaniu się " pilnika podczas pracy.

  Wszystkie wytwarzane produkty ścierne są oznaczone znakiem CE, znaczy to, że spełniają wszystkie wymagania dyrektyw unijnych jak również to, że zostały poddane stosownym procedurom oceny zgodności, zakończonym oceną pozytywną. Nie wykazują właściwości drażniących ani uczulających. zostało to przebadane laboratoryjnie i potwierdzone sprawozdaniem dermatologicznym.

 • Fişier pentru unghii Pachet Standard Sigur Aba Group 100/180 tip banană

   

  Fişierele pentru unghii de unica folosinţă Aba Group cu granulaţie 100/180 sunt concepute pentru utilizarea profesională. Aceste fişiere sunt destinate lucrului cu materiale de gel şi acril, recomandate pentru procedurile ce necesită îndepărtarea eficientă şi sigură, scurtarea şi pregătirea preliminară a unghiilor.

   

  Fişierul cu granulaţie 100 este alegerea potrivită pentru formarea şi şlefuirea unghiilor de gel.

   

  Granulaţia 180 este cea mai populară alegere printre stiliste. Această granulaţie versatilă este perfectă pentru scurtarea unghiilor, şlefuirea şi modelarea materialelor hibride, precum şi pentru netezirea suprafeţei de gel.

   

  Fişierele Aba Group ambalate în "Pachetul Sigur" asigură cele mai înalte standarde de siguranţă şi igienă în timpul procesului de stilizare, garantând că fişierul nu a fost utilizat anterior. Articolele abrazive sunt fabricate din materiale de cea mai bună calitate, provenite exclusiv din teritoriile UE. Adezivii utilizaţi în producţie sunt netoxici şi testaţi dermatologic. Fişierele sunt acoperite cu stearină pentru a preveni înfundarea în timpul utilizării.

   

  Toate produsele abrazive fabricate poartă marcajul CE, ceea ce semnifică conformitatea cu toate directivele UE şi procedurile relevante de evaluare a conformităţii, rezultând într-o evaluare pozitivă. Acestea nu prezintă proprietăţi iritante sau alergene, aşa cum este confirmat de teste de laborator şi rapoarte dermatologice.

bottom of page