top of page

Perfect French Pink Nail Gel Allepaznokcie

 

A one-phase gel that is perfect for tips and forms. Specifically formulated to provide a natural look, it is the trendiest color this season. It is an ideal gel for demanding users who want to give their hands a unique and interesting appearance. It is a great alternative to cover up imperfections on the nail plate and provides a natural 'nude' camouflage effect.

 

A priceless time-saver for nail stylists! Just apply a topcoat to the styling, without the need for hybrid application. Perfect for building a C curve. This gel is very durable and resistant to all mechanical injuries, eliminating trapped air and chipping of the nails.

 

Features of Perfect French gels:

 

One-phase gel - reduces time and the amount of products used.

Self-leveling jelly consistency.

Perfect for the no-file technique.

Excellent for beginners - thanks to the self-leveling properties, it significantly facilitates the construction of nails.

Does not expand during tunnel squeezing.

Works perfectly with the natural nail plate, preventing it from breaking and chipping.

Does not yellow, discolor, or fade.

Thanks to its one-phase formula and excellent self-leveling properties that enable building without filing, it significantly speeds up the work tempo of professional stylists.

Available in 14 trendy colors - from transparent, through super trendy milky whites, to beautiful nude shades.

In the gel range, you can find covers with different levels of coverage from 60 to 90% - the most opaque ones perfectly camouflage nail plate imperfections, such as a short bed.

Name: Perfect French

 

Color: Milky Pink

 

Consistency: Thick, self-leveling

 

Cured in LED, UV Lamp

 

Suitable for: Extensions, reinforcement

 

One-phase

 

Supplementary products: Primer, Nail Prep

 

Available in capacities: 5, 15, 30, 50 ml

 

Curing in UV/LED 48W lamp:

 

Skeleton 45 s.

Building layer 60-90 s.

 

Directions for use:

 

Matte the natural nail plate with a 180 or 240 grit file (as desired).

Dehydrate the nail plate with a Cleaner or isopropyl alcohol.

Apply a acidic nail prep or primer (if needed - for problematic nail plates), followed by a non-acidic one.

For extensions - apply a skeleton layer and cure in a lamp, e.g. UV/LED 48W for 60 seconds.

Build the nail and then cure for 60 seconds. Squeeze the tunnel after about 10 seconds.

Cover the styling with a hybrid or gel topcoat, such as doctor top.

Perfect French Gel - Pink(4) self-levelling

SKU: 5901054317661
£4.90Price
 • Żel do paznokci Allepaznokcie Perfect French Pink

  Żel jednofazowy idealnie nadający się na tipsa i formę. Specjalnie wyprodukowany z myślą o naturalnym looku. Najmodniejszy kolor tego sezonu. Idealny żel dla wymagających - nadaj ciekawego i niespotykanego wyglądu swoim dłoniom. Doskonała alternatywa dla zatuszowania niedoskonałości na płytce paznokcia.  Efekt naturalnego kamuflażu w typie 'nude'.

  Nieoceniona oszczędność czasu dla stylistek! Wystarczy stylizację pokryć topem, bez potrzeby nakładania hybrydy. Idealny do budowania krzywej C. Żel bardzo wytrzymały i odporny na wszelkie urazy mechaniczne. Koniec z zapowietrzeniami i wykruszaniem paznokci.

  Cechy żeli z serii Perfect French:

  • żel jednofazowy – redukuje czas i ilość użytych produktów
  • konsystencja kisielu samopoziomującego
  • idealny do techniki bez piłowania
  • doskonały dla osób początkujących - dzięki właściwościom samopoziomującym znacznie ułatwia budowę paznokci
  • nie rozpręża się podczas zaciskania tunelu
  • doskonale współpracuje z naturalną płytką paznokcia, co zapobiega jego złamaniom i wykruszeniom
  • nie żółknie, nie odbarwia się i nie blaknie
  • dzięki jednofazowej formule i doskonałych właściwościach samopoziomujących, które umożliwiają budowę bez piłowania znacznie przyspiesza tempo pracy profesjonalny stylistek
  • dostępny w 14 trendy kolorach – od transparentnych, poprzez supermodne mleczne biele, do pięknych odcieni w stylu nude
  • w gamie żeli można znaleźć covery o różnym stopniu krycia od 60 do 90%  – te najbardziej kryjące idealnie kamuflują mankamenty płytki, np. krótkie łożysko  

  Nazwa: Perfect French

  Kolor: mleczny róż

  Konsystencja: gęsty, samopoziomujący

  Utwardzany w Lampie Led, UV

  Odpowiedni do: przedłużania, wzmocnienia

  Jednofazowy

  Produkty uzupełniające: primer, nail prep

  Dostępny w pojemnościach: 5,15,30,50 ml

  Utwardzanie w lampie UV/LED 48W:

  • szkielet 45 s.
  • warstwa budująca 60-90 s.

  Sposób użycia:

  • Matowimy płytkę paznokcia naturalnego polerką lub pilnikiem o gradacji 180 lub 240 ( według uznania).
  • Odtłuszczamy płytkę paznokcia Cleanerem lub alkoholem izopropylowym.
  • Aplikujemy nail prep lub primer kwasowy (jeśli jest taka potrzeba – płytka problematyczna), a następnie bezkwasowy.
  • W przypadku przedłużania - aplikujemy warstwę szkieletową i utwardzamy w lampie, np. UV/LED 48W 60 sekund.
  • Budujemy paznokieć, następnie utwardzając 60 sekund. Tunel zaciskamy po około 10 sekundach.
  • Pokrywamy stylizację topem hybrydowym lub żelowym np. doctor top. 
 • Gel pentru unghii Allepaznokcie Perfect French Pink

  Gelul monofazic este perfect pentru tips-uri și forme. Produs special creat pentru un aspect natural. Culoarea cea mai la modă în acest sezon. Gelul ideal pentru cele mai exigente - oferă o privire interesantă și unică mâinilor. O alternativă excelentă pentru acoperirea imperfecțiunilor de pe unghie. Efectul de camuflaj natural în stil "nude".

  O economie neprețuită de timp pentru stiliste! Este suficient să acoperi manichiura cu top, fără a fi necesară aplicarea unghiilor hibride. Ideal pentru a construi o curbă C. Gelul este foarte rezistent și rezistent la orice daune mecanice. Sfârșitul cu aerul blocat și cu unghiile rupte.

  Caracteristicile gelurilor din seria Perfect French:

  gel monofazic - reduce timpul și cantitatea de produse utilizate

  consistența unui gel auto-nivelant

  ideal pentru tehnica fără pilire

  excelent pentru începători - datorită proprietăților sale auto-nivelante, facilitează construcția unghiilor

  nu se extinde în timpul strângerii tunelului

  colaborează perfect cu placa naturală a unghiei, prevenind astfel ruperea și ciobirea acesteia

  nu se îngălbenesc, nu se decolorează și nu se estompează

  datorită formulei monofazice și proprietăților sale auto-nivelante excelente, care permit construirea fără pilire, accelerează semnificativ ritmul de lucru al stilistelor profesionale

  disponibil în 14 culori trendy - de la transparente, la albe super moderne și până la nuanțe frumoase de nude

  în gama de geluri se pot găsi acoperiri cu diferite grade de acoperire, de la 60 la 90% - cele mai acoperitoare camuflează perfect defectele plăcii, de exemplu, patul scurt

  Nume: Perfect French

  Culoare: roz laptos

  Consistență: dens, auto-nivelant

  Durificat în lampa LED, UV

  Potrivit pentru: prelungire, întărire

  Monofazic

  Produse complementare: primer, pregătirea unghiilor

  Disponibil în capacități de 5, 15, 30, 50 ml

  Durificarea în lampa UV/LED 48W:

  Schelet 45 s.

  Strat de construcție 60-90 s.

  Mod de utilizare:

  Matuim placa unghiei naturale cu o pila de granulatie 180 sau 240 (in functie de preferinte).

  Degresam placa unghiei cu Cleaner sau alcool izopropilic.

  Aplicam Nail Prep sau Primer acid (daca este necesar - pentru o placa problematica) si apoi unul fara acid.

  In cazul prelungirii unghiei, aplicam un strat schelet si intarim in lampa, de exemplu UV/LED 48W timp de 60 de secunde.

  Construim unghia, apoi o intarim timp de 60 de secunde. Strangem tunelul dupa aproximativ 10 secunde.

  Acoperim stilizarea cu un top hibrid sau cu gel, cum ar fi Doctor Top.

   

   

   

bottom of page