top of page

Perfect French Prima Donna Allepaznokcie nail gel

 

A one-phase gel that is perfect for tips and forms, with an interesting, milky yet cool shade of transparent white. Specially designed for a natural look, it is the trendiest color of the season. An ideal gel for demanding users, it provides an interesting and unusual appearance to your hands. It is an excellent alternative for concealing imperfections on the nail plate. Provides a natural 'nude' camouflage effect.

 

An invaluable time saver for stylists! Simply cover your styling with a topcoat, without the need to apply hybrid gel.

 

Perfect for building the C-curve. This gel is very durable and resistant to all mechanical damage. No more air pockets or chipping nails.

 

Features of the Perfect French gel series:

 

One-phase gel - reduces time and amount of products used

Self-leveling jelly-like consistency

Perfect for the technique without filing

Excellent for beginners - thanks to self-leveling properties, it significantly facilitates nail building

Does not expand during tunnel compression

Works perfectly with the natural nail plate, preventing its breaking and chipping

Does not yellow, discolor, or fade

Thanks to the one-phase formula and excellent self-leveling properties, which allow building without filing, it significantly speeds up the work pace of professional stylists

Available in 14 trendy colors - from transparent, through super-modern milky whites, to beautiful nude shades

The gel range includes covers with varying degrees of opacity from 60 to 90% - the most opaque ones perfectly camouflage nail imperfections, such as short beds

 

Name: Perfect French

 

Color: Muted, dirty pink in a beige edition

 

Consistency: Thick, self-leveling

 

Cured in LED, UV Lamp

 

Suitable for: Extension, reinforcement

 

One-phase

 

Complementary products: primer, nail prep

 

Available in volumes: 5,15,30,50 ml

 

Cured in UV/LED 48W lamp:

 

Skeleton 45 s.

Building layer 60-90 s.

 

How to use:

 

Matte the natural nail plate with a 180 or 240 grit buffer or file (as desired).

Degrease the nail plate with Cleaner or isopropyl alcohol.

Apply nail prep or acidic primer (if necessary - problematic nail plate), then non-acidic.

In the case of extension - apply the skeleton layer and cure in a lamp, such as UV/LED 48W for 60 seconds.

Build the nail, then cure for 60 seconds. Compress the tunnel after about 10 seconds.

Cover the styling with a hybrid or gel topcoat, such as doctor top.

Perfect French Gel - Prima Donna (9) self-leveling

SKU: 5903329332331
£4.90Price
 • Żel do paznokci Allepaznokcie żel budujący Perfect French Prima Donna

  Żel jednofazowy idealnie nadający się na tipsa i formę w ciekawym, mlecznym jednak chłodnym odcieniu transparentnej bieli. Specjalnie wyprodukowany z myślą o naturalnym looku. Najmodniejszy kolor tego sezonu. Idealny żel dla wymagających - nadaj ciekawego i niespotykanego wyglądu swoim dłoniom. Doskonała alternatywa dla zatuszowania niedoskonałości na płytce paznokcia.  Efekt naturalnego kamuflażu w typie 'nude'.

  Nieoceniona oszczędność czasu dla stylistek! Wystarczy stylizację pokryć topem, bez potrzeby nakładania hybrydy.

  Idealny do budowania krzywej C. Żel bardzo wytrzymały i odporny na wszelkie urazy mechaniczne. Koniec z zapowietrzeniami i wykruszaniem paznokci.

  Cechy żeli z serii Perfect French:

  żel jednofazowy – redukuje czas i ilość użytych produktów

  konsystencja kisielu samopoziomującego

  idealny do techniki bez piłowania

  doskonały dla osób początkujących - dzięki właściwościom samopoziomującym znacznie ułatwia budowę paznokci

  nie rozpręża się podczas zaciskania tunelu

  doskonale współpracuje z naturalną płytką paznokcia, co zapobiega jego złamaniom i wykruszeniom

  nie żółknie, nie odbarwia się i nie blaknie

  dzięki jednofazowej formule i doskonałych właściwościach samopoziomujących, które umożliwiają budowę bez piłowania znacznie przyspiesza tempo pracy profesjonalny stylistek

  dostępny w 14 trendy kolorach – od transparentnych, poprzez supermodne mleczne biele, do pięknych odcieni w stylu nude

  w gamie żeli można znaleźć covery o różnym stopniu krycia od 60 do 90%  – te najbardziej kryjące idealnie kamuflują mankamenty płytki, np. krótkie łożysko  

  Nazwa: Perfect French

  Kolor:  przytłumiony, brudny róż w beżowym wydaniu

  Konsystencja: gęsty, samopoziomujący

  Utwardzany w Lampie Led, UV

  Odpowiedni do: przedłużania, wzmocnienia

  Jednofazowy

  Produkty uzupełniające: primer, nail prep

  Dostępny w pojemnościach: 5,15,30,50 ml

  Utwardzanie w lampie UV/LED 48W:

  szkielet 45 s.warstwa budująca 60-90 s.Sposób użycia:

  Matowimy płytkę paznokcia naturalnego polerką lub pilnikiem o gradacji 180 lub 240 ( według uznania).

  Odtłuszczamy płytkę paznokcia Cleanerem lub alkoholem izopropylowym.

  Aplikujemy nail prep lub primer kwasowy (jeśli jest taka potrzeba – płytka problematyczna), a następnie bezkwasowy.

  W przypadku przedłużania - aplikujemy warstwę szkieletową i utwardzamy w lampie, np. UV/LED 48W 60 sekund.

  Budujemy paznokieć, następnie utwardzając 60 sekund. Tunel zaciskamy po około 10 sekundach.

  Pokrywamy stylizację topem hybrydowym lub żelowym np. doctor top.

 •  

  Gel de unghii Allepaznokcie, gel de construcție Perfect French Prima Donna

  Gelul monofazic este ideal pentru tipsuri și forme, într-o nuanță interesantă, alb transparent cu tonuri lăptoase și reci. Produs special conceput pentru un look natural, aceasta fiind culoarea cel mai la modă în acest sezon. Gelul este perfect pentru persoanele exigente - conferă mâinilor un aspect interesant și neobișnuit. Rezultatul este un efect de camuflaj natural de tip "nude", oferind o alternativă excelentă pentru acoperirea imperfecțiunilor plăcii unghiilor.

  Este un timp prețios neprețuit pentru stilistele de unghii! Este suficient să acoperiți stylingul cu un top coat, fără a fi nevoie să aplicați un lac hibrid.

  Este ideal pentru construirea curburei C. Gelul este foarte rezistent și rezistent la orice tip de deteriorare mecanică. Sfârșitul cu bolți de aer și crăparea unghiilor au devenit o problemă de trecut.

  Caracteristicile seriei Perfect French:

  • Gel monofazic - reduce timpul și cantitatea de produse utilizate;
  • Consistența unui gel de sampon autonivelant;
  • Ideal pentru tehnici fără pilire;
  • Excelent pentru începători - datorită proprietăților de autonivelare, facilitează construirea unghiilor;
  • Nu se extinde în timpul fixării sub tunel;
  • Se potrivește perfect cu placa naturală a unghiilor, prevenind crăparea și sfărâmarea;
  • Nu îngălbenește, nu se decolorează și nu se estompează;
  • Datorită formulei monofazice și proprietăților de autonivelare excelente, care permit construirea fără pilire, accelerează semnificativ ritmul de lucru al stilistelor profesionale;
  • Disponibil în 14 culori la modă - de la transparent, la culori lăptoase și nude;
  • În seria de geluri puteți găsi acoperiri cu diferite grade de acoperire, de la 60 la 90% - cele mai puternice acoperiri camuflează perfect defectele plăcii, cum ar fi patul scurt al unghiei.

  Nume: Perfect French

  Culoare: Roz murdar, într-o nuanță de beige.

  Consistență: Gel dens de autonivelare.

  Este fixat în lampă Led, UV.

  Potrivit pentru: Prolungare și întărire.

  Monofazic

  Produse complementare: Primer, pregătirea unghiilor.

  Disponibil în dimensiuni: 5,15,30,50 ml.

  Fixarea în lampă UV/LED 48W:

  Schelet 45 s. Stratul de construcție 60-90 s

  Modul de utilizare:

   

  Matifiam placa unghiei naturale cu o pilă sau o polizor cu granulația 180 sau 240 (după preferință).

  Degresăm placa unghiei cu Cleaner sau alcool izopropilic.

  Aplicăm Nail Prep sau Primer acid (dacă este necesar - placă problematică), apoi fără acid.

  În cazul în care extindem - aplicăm un strat de schelet și fixăm în lampă, de exemplu, UV/LED 48W timp de 60 de secunde.

  Construim unghia, apoi fixăm timp de 60 de secunde. Strângem tunelul după aproximativ 10 secunde.

  Acoperim stilizarea cu un top hibrid sau gel, de exemplu, Doctor Top.

bottom of page