top of page

PolyGel Acrylogel Builder Kula Nails Hema/di-Hema free Piggy Pink 50ml

 

Polygel Kula Nails - Your key to a revolution in nail styling!

 

Introducing a product that will change your approach to nail styling - Polygel Kula Nails.

 

This is a unique and innovative material that offers unparalleled durability and stability.

 

This hard polygel not only ensures amazing resilience but also does not expand, allowing you to maintain the perfect nail shape for a long time.

 

Polygel Kula Nails is a product for creating perfect nail constructions. With it, you can achieve incredible effects when styling fantasy French tips, as well as build structural nails and strengthen natural nails, also known as reconstructions. Its unique consistency and flexibility during work make it also perfect for upper moulds, enabling precise application and modelling.

 

All colours of Polygel Kula Nails not only offer exceptional durability but also easy application and modelling.

 

Prepare for a revolution in nail styling with Polygel Kula Nails, which will provide you with incredible results and make your stylings unique and long-lasting.

 

Discover why our customers love this product and join them today!

 

If you dream of transparent and natural nails, then Crystal Clear is the perfect choice. Our hard polymer, a combination of acrylic and gel, ensures long-lasting styling and unmatched durability.

 

The 50ml capacity ensures you have enough product for many manicures. Thanks to the special tube, the application is precise and convenient.

 

Curing time:

 

LED lamp: 60s

UV/LED lamp: 120s

In this revolutionary Polygel Kula Nails collection, there are five beautiful colours that will allow you to express your creativity. Check out the next four and fall in love:

 

Piggy Pink - A vibrant pink shade that adds energy and feminine charm to your nail styling.

Natural Cover - A natural, delicate colour that perfectly blends with the complexion, giving an effect of subtle elegance and naturalness.

Pinki Pink - A lively pink that draws attention and adds a touch of sensuality to your nails. A colour full of life!

Delicate White - A gentle white that gives nails subtlety and elegance. The perfect shade for wedding and occasional stylings, and to combine with particles and colours.

Remember, our Polygel Kula Nails is an innovative product that combines the benefits of acrylic and gel. It is made of a hard polymer that is not only resilient in use but also flexible and easy to model. You can enjoy perfect nails for many weeks. Thanks to the 50ml capacity, you have it for longer, and the handy tube facilitates precise application.

PolyGel Acrylogel Builder Kula Nails Hema/di-Hema free Piggy Pink 50ml

SKU: 5903990535055
£22.80Price
 • PolyGel akrylożel budujący Kula Nails Hema/di-Hema free Piggy Pink  50ml

  Polygel Kula Nails - Twój klucz do rewolucji w stylizacji paznokci!

  Oto produkt, który zmieni Twoje podejście do stylizacji paznokci - Polygel Kula Nails.

  Jest to wyjątkowy i innowacyjny materiał, który oferuje niezrównaną trwałość i stabilność. 

  Ten twardy polygel nie tylko zapewnia niesamowitą wytrzymałość, ale także nie rozpręża się, co pozwala na utrzymanie idealnego kształtu paznokcia przez długi czas.

  Polygel Kula Nails to produkt do tworzenia idealnych konstrukcji na paznokciach. Dzięki niemu możesz osiągnąć niesamowite efekty przy stylizacji fantasy french, jak również budować paznokcie konstrukcyjne oraz wzmacniać naturalne paznokcie robić tzw. rekonstrukcje. Jego wyjątkowa konsystencja i elastyczność w trakcie pracy sprawiają, że jest także idealny do górnych form, umożliwiając precyzyjne aplikowanie i modelowanie.

  Wszystkie kolory Polygel Kula Nails mają nie tylko wyjątkową trwałość, ale także łatwą aplikację i modelowanie.

  Przygotuj się na rewolucję w stylizacji paznokci dzięki Polygel Kula Nails - który zapewni Ci niesamowite rezultaty i sprawi, że Twoje stylizacje będą unikalne i trwałe.

  Przekonaj się, dlaczego nasi klienci pokochali ten produkt i dołącz do nich już dziś!

  Jeśli marzysz o przezroczystych i naturalnych paznokciach, to Crystal Clear jest idealnym wyborem. Nasz twardy polimer, połączenie akrylu i żelu, gwarantuje długotrwałą stylizację i niezrównaną wytrzymałość.

  Pojemność 50ml to zapewnienie sobie wystarczającej ilości produktu na wiele manicure. Dzięki specjalnej tubce, aplikacja jest precyzyjna i wygodna. 

  Czas utwardzania:

  • lampa led: 60s
  • lampa UV/led: 120s 

  W tej rewolucyjnej kolekcji Polygel Kula Nails dostępnych jest pięć pięknych kolorów, które pozwolą Ci wyrazić swoją kreatywność. Sprawdź cztery kolejne i zakochaj się w nich:

  • Piggy Pink - Intensywny różowy odcień, który dodaje energii i kobiecego uroku Twoim stylizacjom paznokci.
  • Natural Cover - Naturalny, delikatny kolor, który idealnie wtapia się w karnację, dając efekt subtelnej elegancji i naturalności.
  • Pinki Pink - Żywiołowy róż, który przyciąga uwagę i dodaje odrobinę zmysłowości Twoim paznokciom. To kolor pełen życia!
  • Delicat White - Delikatny biały, który nadaje paznokciom subtelności i elegancji. To idealny odcień do stylizacji ślubnych i okazjonalnych, oraz do połączenia z drobinkami i kolorami.   

  Pamiętaj, że nasz Polygel Kula Nails to innowacyjny produkt, który łączy w sobie zalety akrylu i żelu. Tworzy go twardy polimer, który nie tylko jest wytrzymały w użytkowaniu, ale także jest elastyczny i łatwy do modelowania. Możesz cieszyć się idealnymi paznokciami przez wiele tygodni. Dzięki pojemności 50ml masz go na dłużej, a wygodna tubka ułatwia precyzyjną aplikację.

 • PolyGel Acrylogel Constructor Kula Nails Fără Hema/di-Hema Piggy Pink  50ml

   

  Polygel Kula Nails - Cheia ta pentru o revoluție în stilizarea unghiilor!

   

  Iată un produs care îți va schimba abordarea asupra stilizării unghiilor - Polygel Kula Nails.

   

  Este un material unic și inovator care oferă o durabilitate și stabilitate fără egal.

   

  Acest polygel dur nu asigură doar o rezistență uimitoare, dar nu se dilată, permițându-ți să menții forma perfectă a unghiei pentru o lungă perioadă de timp.

   

  Polygel Kula Nails este un produs pentru crearea unor construcții perfecte pe unghii. Cu ajutorul lui, poți obține efecte incredibile în stilizarea fantasy French, dar și pentru a construi unghii structurale și pentru a întări unghiile naturale, cunoscute și ca reconstituiri. Consistența și flexibilitatea sa unică în timpul lucrului îl fac ideal și pentru forme superioare, permitând o aplicare și modelare precisă.

   

  Toate culorile Polygel Kula Nails oferă nu doar o durabilitate excepțională, dar și o aplicare și modelare ușoară.

   

  Pregătește-te pentru o revoluție în stilizarea unghiilor cu Polygel Kula Nails, care îți va oferi rezultate incredibile și va face ca stilizările tale să fie unice și durabile.

   

  Descoperă de ce clienții noștri iubesc acest produs și alătură-te lor astăzi!

   

  Dacă visezi la unghii transparente și naturale, Crystal Clear este alegerea perfectă. Polimerul nostru dur, o combinație de acril și gel, asigură o stilizare de lungă durată și o rezistență fără egal.

   

  Capacitatea de 50ml asigură o cantitate suficientă de produs pentru multe manichiuri. Datorită tubului special, aplicarea este precisă și convenabilă.

   

  Timp de întărire:

   

  Lampă LED: 60s

  Lampă UV/LED: 120s

  În această colecție revoluționară Polygel Kula Nails, există cinci culori frumoase care îți vor permite să îți exprimi creativitatea. Verifică următoarele patru și îndrăgostește-te de ele:

   

  Piggy Pink - O nuanță de roz vibrantă care adaugă energie și farmec feminin stilizării unghiilor tale.

  Natural Cover - O culoare naturală, delicată care se potrivește perfect cu tenul, oferind un efect de eleganță subtilă și naturalețe.

  Pinki Pink - Un roz viu care atrage atenția și adaugă un strop de senzualitate unghiilor tale. O culoare plină de viață!

  Delicate White - Un alb delicat care oferă unghiilor o subtilitate și eleganță. Nuanța perfectă pentru stilizările de nuntă și ocazionale, și pentru combinare cu particule și culori.

  Amintește-ți, Polygel Kula Nails este un produs inovator care combină beneficiile acrilului și gelului. Este realizat dintr-un polimer dur care nu este doar rezistent la utilizare, dar și flexibil și ușor de modelat. Poți avea unghii perfecte pentru multe săptămâni. Datorită capacității de 50ml, îl ai pentru mai mult timp, iar tubul practic facilitează o aplicare precisă.

bottom of page