top of page

Surface disinfectant liquid MEDISEPT Velox Neutral 1000ml

Alcohol-based solution recommended for rapid disinfection of small surfaces of medical equipment, dental instruments prior to sterilization, as well as prosthetic spoons and dental impressions. The product does not contain aldehyde and phenol, therefore, it does not discolor the disinfected surfaces. Thanks to its carefully selected composition of active ingredients, the product exhibits a broad spectrum of antimicrobial activity with high user tolerance. It is recommended for disinfecting medical apparatus, rehabilitation equipment, patient cabinets, lamps, countertops, and beds.

The liquid is also suitable for use in gastronomy, nursing homes, sanatoriums, fitness and SPA centers, hairdressing and cosmetic salons, massage parlors, kindergartens, schools, and for disinfecting surfaces that come into contact with food. It is ideal for cleaning and disinfecting small and hard-to-reach surfaces such as countertops, tables, handles, grips, as well as hairdressing and cosmetic equipment and accessories. The product has bactericidal, yeast-killing, limited mycobactericidal, and virucidal effects, acting against Rota and Adeno viruses.

Product advantages:

 • Broad spectrum of antimicrobial activity within 30 seconds against bacteria, fungi, mycobacterium tuberculosis, enveloped viruses, Adeno, Rota.
 • Has outstanding cleaning properties.
 • Does not contain aldehyde and phenol, thus preventing discoloration of disinfected surfaces.
 • High material tolerance for ABS plastic and upholstery materials – Famed's recommendation.
 • Guaranteed efficacy.
 • High reduction of infection risk.
 • Registered as a medical device and biocidal product.
 • Ready to use.
 • Neutral fragrance.

Instructions for use: Spray the surface with the product from a distance of about 30 cm, ensuring complete coverage. Wait for 30 seconds. In the case of disinfecting surfaces that come into contact with food, rinse them with drinking water. Other surfaces do not require rinsing.

Packaging: 1L bottle with a sprayer.

Surface disinfectant liquid MEDISEPT Velox Neutral 1000ml

SKU: 5907626636680
£7.99Price
Out of Stock
 • Płyn do dezynfekcji powierzchni MEDISEPT Velox Neutral 1000ml

  Alkoholowy reparat zalecany do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków stomatologicznych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Dzięki dobranej kompozycji składników czynnych produkt posiada szerokie spektrum biobójcze przy wysokiej tolerancji ze strony użytkowników. Zalecany do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, lamp, blatów, łóżek. 

  Płyn przeznaczony jest również do stosowania w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy Rota i Adeno.

  Zalety produktu:  

  • szerokie spektrum mikrobójcze już w 30 sekund na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota
  • posiada wyjątkowe właściwości myjące
  • nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
  • wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe – opinia Famed
  • gwarancja skuteczności
  • wysoka redukcja ryzyka zakażenia
  • rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
  • gotowy do użycia
  • zapach neutralny

   

  Sposób użycia:
  Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukiwania.

  Opakowanie:
  butelka 1L ze spryskiwaczem

 • Lichid dezinfectant pentru suprafețe MEDISEPT Velox Neutral 1000ml

  Soluție pe bază de alcool recomandată pentru dezinfectarea rapidă a suprafețelor mici ale echipamentelor medicale, instrumentelor stomatologice înainte de sterilizare, precum și a lingurițelor protetice și a amprentelor dentare. Produsul nu conține aldehide și fenol, astfel încât să nu decoloreze suprafețele dezinfectate. Datorită compoziției selectate cu atenție a ingredientelor active, produsul prezintă un spectru larg de activitate antimicrobiană cu o toleranță ridicată din partea utilizatorilor. Este recomandat pentru dezinfectarea aparatelor medicale, echipamentelor de reabilitare, dulapurilor pacientului, lampilor, blatelor și paturilor.

  Lichidul este potrivit și pentru utilizarea în gastronomie, cămine de îngrijire, sanatorii, centre de fitness și SPA, saloane de coafură și cosmetică, săli de masaj, grădinițe, școli și pentru dezinfectarea suprafețelor care vin în contact cu alimente. Este ideal pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor mici și greu accesibile, cum ar fi blatul, mesele, mânerele, prinderile, precum și echipamentele și accesoriile de coafură și cosmetică. Produsul are efecte bactericide, antifungice, antimicotice limitate și virucide, acționând împotriva virusurilor Rota și Adeno.

  Avantajele produsului:

  • Spectru larg de activitate antimicrobiană în 30 de secunde împotriva bacteriilor, fungilor, micobacteriilor tuberculozei, virusurilor învelite, Adeno, Rota.
  • Proprietăți de curățare remarcabile.
  • Nu conține aldehide și fenol, astfel încât să prevină decolorarea suprafețelor dezinfectate.
  • Toleranță ridicată a materialelor pentru plasticul ABS și materialele de tapițerie - recomandare Famed.
  • Eficacitate garantată.
  • Reducerea ridicată a riscului de infecție.
  • Înregistrat ca dispozitiv medical și produs biocid.
  • Gata de utilizare.
  • Parfum neutru.

  Instrucțiuni de utilizare: Pulverizați suprafața cu produsul de la o distanță de aproximativ 30 cm, asigurând acoperirea completă. Așteptați 30 de secunde. În cazul dezinfectării suprafețelor care vin în contact cu alimente, clătiți-le cu apă potabilă. Alte suprafețe nu necesită clătire.

  Ambalaj: Sticlă de 1 litru cu pulverizator.

bottom of page