top of page

Top no wipe Mr Miracle MollyLac for hybrid nail polishes 10g

 

Mr Miracle: An innovative no-wipe top coat for hybrid nail polishes with a dense consistency. It leaves the styling extremely shiny until you decide to change your manicure. The special formula of the top coat provides crystal-clear protection for your styling, without worrying about smudges or yellowing, just like tempered glass.

 

The unique composition of the top coat is dedicated to clients who are particularly exposed to dirt, such as those working with detergents, oils, or hard-to-clean substances (e.g., hairdressers). The surface becomes incredibly resistant to any kind of dirt after curing! Simply wipe off any flaws (like marker stains) with a wet cotton pad, and you're done!

 

Mr Miracle is an exceptional top coat that remains free of streaks and unsightly dirty marks until you feel the need to change your manicure.

 

The product is not suitable for rubbing in glitters, for example, because just like dirt, it removes unwanted guests from its surface and does not allow them to remain on the nail.

 

Apply Mr Miracle as the final step in your styling.

 

Why do you need it?

 

Dense consistency ideal for enhancing light lines

No more flooded cuticles!

Innovative formula that prevents dirt absorption

The effect of tempered glass on your nails

Extremely convenient to apply

Prevents chipping, giving a crystal-clear effect

Surprising shine throughout wear time

No sticky layer after curing

Soak-off formula: the product can be removed with acetone-based removers

Curing time in a 48W LED/UV lamp: 45 seconds

Top no wipe Mr Miracle MollyLac 10ml

SKU: 5903990503542
£7.40Price
 • Top no wipe Mr Miracle MollyLac do lakierów hybrydowych 10 g

  Mr Miracle: Innowacyjny top nawierzchniowy bez przemywania do lakierów hybrydowych o gęstej konsystencji. Pozostawia stylizację ekstremalnie błyszczącą aż do zmiany manicure. Specjalna receptura topu zapewnia kryształową ochronę Twojej stylizacji bez obawy o zabrudzenia lub żółknięcie niczym szkło hartowane.

   

  Wyjątkowy skład topu dedykowany jest dla szczególnie narażonych na zabrudzenia klientek, które mają styczność z detergentami, olejami, trudnymi do czyszczenia substancjami ( np. fryzjerki). Powierzchnia po utwardzeniu staje się niezwykle odporna na przyjmowanie jakichkolwiek zabrudzeń! Wystarczy ewentualny mankament( tak jak np. marker) przetrzeć mokrym wacikiem i gotowe!

   

  Mr Miracle to ponadprzeciętny top, który pozostaje bez zacieków i nieestetycznych brudnych smug tak długo, aż nie poczujesz potrzeby zmiany manicure.

   

  Produkt nie nadaje się do wcierania pyłków np. lustro, ponieważ tak samo jak zabrudzeń pozbywa się nieproszonych gości ze swojej powierzchni i nie pozwala na pozostanie na swojej powierzchni.

   

  Mr Miracle stosuj jako ostatni punkt stylizacji.

   

  Dlaczego musisz go mieć?

   

  Gęsta konsystencja idealna do uwydatnienia linii światła

  Koniec z zalanymi skórkami!

  Nowatorska formuła zapewniająca brak absorbcji zabrudzeń

  Efekt szkła hartowanego na Twoich paznokciach

  Wyjątkowo wygodny w aplikacji

  Zapobiega odpryskom dając efekt krystalicznej tafli.

  Zaskakujący blask przez cały czas noszenia

  Brak lepkiej warstwy po utwardzeniu

  Formuła Soak off :produkt odmacza się w removerach na bazie acetonu

  Czas utwardzania w lampie LED/UV 48W: 45sek

 • Top fără ștergere Mr Miracle MollyLac pentru ojele hibride 10g

  Mr Miracle: Un strat de finisare inovator, fără necesitatea ștergerii, pentru ojele hibride cu o consistență densă. Lasă manichiura extrem de strălucitoare până când decideți să o schimbați. Formula specială a stratului de finisare oferă protecție cristalină pentru stilizarea dumneavoastră, fără grija petelor sau îngălbenirii, asemenea unui sticlă securizată.

   

  Compoziția unică a stratului de finisare este dedicată clienților expuși în mod special la murdărie, precum cei care lucrează cu detergenți, uleiuri sau substanțe greu de curățat (de exemplu, coafezele). Suprafața devine incredibil de rezistentă la orice fel de murdărie după întărire! Este suficient să ștergeți eventualele imperfecțiuni (precum petele de marker) cu un tampon umed și gata!

   

  Mr Miracle este un strat de finisare excepțional, care rămâne fără urme și pete murdare până când simțiți nevoia de a vă schimba manichiura.

   

  Produsul nu este potrivit pentru aplicarea sclipiciului, de exemplu, deoarece, la fel ca murdăria, înlătură oaspeții nedoriti de pe suprafața sa și nu le permite să rămână pe unghii.

   

  Aplicați Mr Miracle ca ultim pas în stilizarea dumneavoastră.

   

  De ce aveți nevoie de el?

   

  Consistență densă, ideală pentru evidențierea liniilor luminoase

  Niciun alt strat pe piele în exces!

  Formula inovatoare care previne absorbția murdăriei

  Efectul de sticlă securizată pe unghii

  Extrem de convenabil de aplicat

  Previne ciobirea, oferind un efect cristalin

  Strălucire surprinzătoare pe toată durata purtării

  Fără strat lipicios după întărire

  Formula Soak-off: produsul poate fi îndepărtat cu solvenți pe bază de acetonă

  Timp de întărire într-o lampă LED/UV de 48W: 45 de secunde

bottom of page